Stockholms Jodokai - startsida

Välkommen. Här finner du en presentation av 

Stockholms Jodokai och Shindo Muso Ryu Jodo.

Version 2019-12-28       

Träningsåret 2019/2020 fortsätter med träningsstart 14/1, och sista träning 2/6 2020.
Tider som går bort: Sportlov 25/2 och påsklov 7/4

Jodo

Stockholms Jodokai

Bilder, videoklipp mm