Stockholms Jodokai - startsida

Välkommen. Här finner du en presentation av 

Stockholms Jodokai och Shindo Muso Ryu Jodo.

Version 2021-06-24       

TREVLIG SOMMAR! Höstterminen startar 24 augusti, kl 19.00. OBS! Tiden.

Till minne av Lasse

Jodo

Stockholms Jodokai

Bilder, videoklipp mm