Stockholms Jodokai - startsida

Välkommen. Här finner du en presentation av 

Stockholms Jodokai och Shindo Muso Ryu Jodo.

Version 2017-10-22       

Höstlov den 31 oktober. Terminen pågår till och med den 19 december.


Jodo

Stockholms Jodokai

Bilder, videoklipp mm