Stockholms Jodokai

Klubbledning

Från hösten 2023 består styrelsen av:
Lena Carlberg , ordförande
Eva Hedman, sekreterare
Kristian Nielsen, kassör
Lars Bäckstam, ledamot

Lena är huvudinstruktör, och tar hjälp av Lars Bäckstam och Stefan Jansson.
Lena har tilldelats Menkyo i Shindo Muso Ryu Jodo. Lasse Bäckstam har Gomokuroku, och Stefan har Okuirisho.

_____________

Fram till och med verksamhetsåret 2019/2020 har Lars och Lena Carlberg och Lars Bäckstam varit styrelse (ordförande, kassör och sekreterare). Så har det varit sedan 1981 när vi började.

Våren 2020 kom coronapandemin. Lasse blev svårt sjuk i covid-19 och gick bort den 7 maj.

Stadgar

Aktuella stadgar, antagna 2023.
Tillbaka