Stockholms Jodokai - Om Jodo

Nihon Jodokai och Kaminoda sensei

Organisationen Nihon Jodokai bildades 1978, samma år som Shimizu sensei gick bort. Ordförande var länge Tsunemori Kaminoda, 1927-2015. Han var en nära elev till Shimizu sensei.
Nu är Kohei Osato, Menkyo Kaiden, född 1943, ordförande. Han bor i Sendai.
Nihon Jodokai har sin huvuddojo Zoshukan i Shibuya, Tokyo. Det finns många klubbar i övriga Japan som också är anslutna till Nihon Jodokai.

Aktiviteter som återkommer varje år är gasshuku - träningsläger - för det mesta i Kashima.
Man brukar också anordna eller delta i olika embu - uppvisningar - bland annat vid Meiji Jingu vid nyår.

Andra ickejapaner, förutom oss, som brukar träna är dels några västerlänningar bosatta i Japan och representanter från grupperingar i USA och i Brasilien. Vi kan nämna Dan Pearson från Washington DC, Rich Freiman från Milwaukee, Jack Bieler från Texas och Deborah Hicks-Bigman från New York.

Kaminoda sensei arbetade som polis i Tokyo och hade många aktiva år som instruktör vid Yonki dotai, Tokyopolisens 4:e specialavdelning.


Kaminoda sensei var Shindo Muso Ryu Menkyo Kaiden, Jodo Hachidan Hanshi, Iaido Hachidan Hanshi.
Han förvaltade många gamla skriftliga dokument som hör till Shindo Muso Ryu och han har fått en utmärkelse av den japanske kejsaren.

Några andra personer som är viktiga inom Nihon Jodokai:
Abe Osamu, Menkyo Kaiden, bor i Tokyo där han också driver en aikido-dojo.
Mitsuru Yamaguchi, Menkyo Kaiden, bor i Tokyo där han också driver en jodo-dojo.

Tillbaka