Stockholms Jodokai - Om Jodo

Varför träna jodo?

Vi kan säga att från början skapades joteknikerna för att de skulle användas och fungera i strid, och träningen hade striden som huvudsyfte.

Idag tränar vi samma tekniker som då, men med ett annat syfte, vi tränar inte för att kunna besegra en svärdsman i strid, utan - att träna intuitivt handlande, - att bevara lugnet i stressade situationer, - balans, harmoni och koncentration, - för ett allmänt intresse av Japan, japansk historia, japanska vapen och - naturligtvis också för motionens skull.

Tillbaka