Stockholms Jodokai - Om Jodo

Jodo idag - Organisation

Idag tränas Shindo Muso Ryu i Japan och i många andra länder. Alla nutida spridningsvägar och organisationer kan härledas till Takaji Shimuzu, den stormästare som avled 1978.

Tsunemori Kaminoda, idag ledare för Nihon Jodokai och även aktiv inom den jodo som Zen Nihon Kendo Renmei administrerar, var elev till Shimizu-sensei.

Det var Shimizu-sensei som var med och utformade den jodo som finns inom Zen Ken Ren, seitei jodo, och som sprids via kendoorganisationer som EKF, Europeiska Kendo Federationen, den linjen är stor i Holland och England, finns också i Sverige.

Shimizu-sensei var drivande för skapandet av IJF, Internationella Jodo Federationen, tillsammans med Donn Dreager. Den linjen är stor i Malaysia, Australien, Schweiz och finns även representerad i Sverige.

Stockholms Jodokai har kontakter med Kaminoda-sensei och Nihon Jodokai. Det är också Nihon Jodokai som administerar de graderingar i Shindo Muso Ryu som är aktuella för Stockholms Jodokai.

Stockholms Jodokai, liksom andra jodoklubbar som finns i Sverige är ansluten till Svenska Budo&Kampsportsförbundet och Svenska Kendoförbundet. Kendoförbundet administrerar graderingar i ZKR Seitei jodo enligt Kendoförbundet och EKF.

Tillbaka