Stockholms Jodokai - Om Jodo

Vad är det för skillnad på Jodo och Jodo?

De allra flesta som tränar jodo idag tränar ZNKR Seitei Jodo, de former som ställdes samman i slutet på 1960-talet för det japanska kendoförbundet ZNKR.
Då tränas grundtekniker och de tolv formerna i seitei kata. De mer erfarna brukar också träna former ur Shindo Muso Ryu.
Tekniska detaljer, hur formerna ska utföras, vilka punkter som är viktiga bestäms och beskrivs av ZNKR, och sprids internationellt via kendoförbunden.

Andra, betydligt färre, tränar Shindo Muso Ryu som koryu, som en tradition som överförs från lärare till elev. (lat.tradere=överföra)
Formerna är inte bara former så som en serie tekniker som kan beskrivas i en regelbok, utan att de ingår i ett system, en helhet där teknikerna bara är en del.
Det kräver personlig relation mellan lärare och elev.
Varje teknik har sitt utförande och sitt syfte, det är inte säkert att det som går lättast att beskriva är det som är det viktigaste.

Tillbaka