Stockholms Jodokai

Graderingssystem

I april 2000 skapades ett nytt graderingssystem för Nihon Jodokai och det är det som Stockholms Jodokai nu följer. Dessförinnan användes ett kyu-dan-system från 4 kyu.
De traditionella certifikaten som funnits inom Shindo Muso Ryu har börjat med Okuirisho, ett erkännande att man har "gått in" i oku, dvs tränar Okuden, Shomokuroku, "lilla katalogen", Gomokuroku, "den senare katalogen", och "mästarlicenserna" Menkyo och Menkyo Kaiden.
Det nya systemet ansluter sig till de gamla certifikaten och baserar sig på kataserierna Omote, Chudan, och Kage. För var och en av dessa tre serier är det en indelning i 3 nivåer, Sho - Chu - Jo (låg, mellan och hög).

Från lägsta till högsta finns då följande nivåer:

Omote waza Sho Kyu Omote waza Chu Kyu Omote waza Jo Kyu
Chudan waza Sho Kyu Chudan waza Chu Kyu Chudan waza Jo Kyu
Kage waza Sho Kyu Kage waza Chu Kyu Kage waza Jo Kyu

 
Okuirisho Shomokuroku Gomokuroku
Menkyo Menkyo Kaiden  

Här ser du vilka former som hör till materialet för respektive grad.

Tillbaka