Stockholms Jodokai

Hur går träningen till?

Vi tränar grundtekniker och former ur Shindo Muso Ryu Jodo. Träningen bedrivs huvudsakligen som kataträning, dvs i olika former av förutbestämda rörelsemönster med attacker och pareringar, inramat i en strikt etikett.

Formerna, kata, är ordnade i olika serier som också fungerar som en slags nivåbeteckning för hur långt man kommit.

Dessutom finns en annan kataserie vi också tränar. Seitei Kata sammanställdes i slutet på 1960-talet av ZKR, det japanska kendoförbundet. Det är former plockade ur Shindo Muso Ryu, ibland lätt modifierade.

Liknande system av kata som i Shindo Myso Ryu finns också för andra traditionella japanska stridskonstskolor, och vi som tränar i Stockholms Jodokai brukar också träna kata ur kortstavsskolan Uchida Ryu, svärdsskolan Kasumi Shinto Ryu, kusarigama (kedjeklotsskära) från Isshin Ryu, jutte (svärdsbrytare) från Ittatsu Ryu. Ibland tränar vi också iaido, svärdsdragningskonsten.
Här ser du en tabell över vad formerna heter.

Tillbaka