Stockholms Jodokai

Hur går träningen till?

Vi tränar grundtekniker och former ur Shindo Muso Ryu Jodo. Träningen bedrivs huvudsakligen som kataträning, dvs i olika former av förutbestämda rörelsemönster med attacker och pareringar, inramat i en strikt etikett.

Formerna, kata, är ordnade i olika serier som också fungerar som en slags nivåbeteckning för hur långt man kommit.

Ett träningspass brukar ha några gemensamma moment och några specifika efter nivå.
Vi har gemensam uppvärming (taiso) och träning av grundtekniker (kihon).
Vi tränar grunder både med jo och tachi och har ofta gemensam träning av moment, utdrag ur kata.
Kataträningen, även om vi är på olika nivåer och var och en har sitt eget material så kan vi kombinera så att även nybörjare får träna med avancerade. Vi repeterar och vi lär nytt.

Förutom formerna från Shindo Muso Ryu finns en annan kataserie vi också tränar. Seitei Kata sammanställdes i slutet på 1960-talet av ZKR, det japanska kendoförbundet. Formerna är plockade ur Shindo Muso Ryu, ibland lätt modifierade.

Liknande system av kata som i Shindo Myso Ryu finns också för andra traditionella japanska stridskonstskolor. Vi som tränar Shindo Muso Ryu brukar också träna kata ur kortstavsskolan Uchida Ryu, svärdsskolan Kasumi Shinto Ryu, kusarigama (kedjeklotsskära) från Isshin Ryu, jutte (svärdsbrytare) från Ittatsu Ryu.
Här ser du en tabell över vad formerna heter.

Tillbaka