Stockholms Jodokai

De andra skolorna. Tanjojutsu, kenjutsu m fl (Fuzoku budo)

Shindo Muso Ryu Jodo - Kompendium över (nästan) hela materialet
Shindo Muso Ryu Jodo - Kompendium över (nästan) hela materialet (pdf)

Uchida Ryu Tanjojutsu, tekniker med kort stav.
Shinto Kasumi Ryu Kenjutsu, svärd mot svärd.
Isshin Ryu Kusarigamajutsu, tekniker med kedjeklotskära.
  
Ikkaku Ryu Juttejutsu, tekniker med svärdsbrytare.
Ittatsu Ryu Hojojutsu, bindningstekniker

Här ser du en sammanställning över vad formerna heter.

Tillbaka