Shindo Muso Ryu Jodo – Kompendium

 

 

 

 

 


Version 2014-08-16 _______________________________________________ av Lena Carlberg
 

 

                                                                                                             

 

Shindo Muso Ryu Jodo – Kompendium.. 1

Om detta kompendium.. 7

Tabeller över alla former. 8

Träningsmaterial för nybörjare. 10

Reiho. 11

Etikett 11

Seiza. 11

Mokuzo. 11

Rei 11

Kamae. 12

Kamae och positioner med jo. 12

Kamae och positioner med bokuto. 13

Kiai 14

Kihon – grundtekniker. 15

Tandokudoosa (ensamformer) 15

Kihon – grundtekniker, kommandoord. 18

Kata. 19

Allmänt 19

Osame. 19

Shi uchi kotai 19

Zen Nihon Kendo Renmei Seitei Kata 1-5. 20

TSUKIZUE. 20

SUIGETSU.. 20

HISSAGE. 21

SHAMEN.. 21

SAKAN.. 22

På japanska 1. 23

Träningsmaterial för omote. 25

Kihon – sootai doosa (med motståndare) 26

Allmänt 26

Honte uchi 26

Gyakute uchi 26

Hiki otoshi uchi 27

Kaeshi zuki 27

Gyakute zuki 28

Makiotoshi 28

Kuritsuke. 29

Kurihanashi 29

Tai atari 30

Tsuki hazushi uchi 30

Doo barai uchi 31

Tai hazushi uchi (migi) 31

Tai hazushi uchi (hidari) 32

Omote waza. 33

TACHIOTOSHI 33

TSUBAWARI 34

TSUKIZUE. 34

HISSAGE (kodachi) 35

SAKAN.. 35

UKAN.. 36

KASUMI 37

MONOMI 37

KASANOSHITA.. 38

ICHIREI 38

NEYANOUCHI 39

HOSOMICHI 39

Tokushu waza. 40

UCHIOTOSHI 40

SUIGETSU.. 40

SHAMEN.. 40

Zen Nihon Kendo Renmei Seitei Kata. 41

TSUKIZUE. 41

SUIGETSU.. 41

HISSAGE (med odachi) 41

SHAMEN.. 41

SAKAN.. 41

MONOMI 42

KASUMI 42

TACHIOTOSHI 42

RAIUCHI 42

SEIGAN.. 43

MIDAREDOME. 44

RANAI 45

Uchida Ryu Tanjojutsu. 47

KOTE (hidari) 47

KOTE (migi) 47

SUTEMI 47

KURITSUKE. 48

USHIROZUE. 48

SUIGETSU (hidari) 49

SUIGETSU (migi) 49

SHAMEN (hidari) 49

SHAMEN (migi) 50

KOBUSHI KUDAKI 50

SUNE KUDAKI 50

IRIMI 51

Shinto Kasumi Ryu Kenjutsu. 52

AISUI (hidari) 52

AISUI (migi) 52

JUU.. 53

CHIBARAI 53

SARIN.. 54

NITOAI 54

UKEKAESHI 55

SURIKOMI 55

INCHUU.. 56

UKENAGASHI 56

MIUKEDOME. 56

TSUKIDASHI 57

På japanska 2. 58

Träningsmaterial för chudan. 60

Chudan waza. 61

ITTO.. 61

OSHIZUME. 62

MIDAREDOME. 63

USHIROZUE (zen) 64

USHIROZUE (go) 65

TAISHA.. 66

KENGOME (två svärd) 67

KIRIKAKE. 67

SHINSHIN.. 68

RAIUCHI 68

YOKOGIRIDOME. 69

HARAIDOME. 70

SEIGAN.. 70

Ranai 71

RANAI     (odachi) 71

RANAI     (kodachi) 73

Isshin Ryu Kusarigamajutsu. 75

ISSHIKI 75

SOEMI 76

HAGAESHI 77

MUGAN.. 78

JUMONJI 78

FURIKOMI (zen) 79

FURIKOMI (go) 80

ISO NO NAMI 81

TATSUMIMAKI (makiotoshi) 81

MIDOKOROZUME. 82

UKIFUNE. 82

SODEGARAMI 83

På japanska 3. 84

Träningsmaterial för kage. 85

Kage waza. 86

TACHIOTOSHI 86

TSUBAWARI 86

TSUKIZUE. 87

HISSAGE (kodachi) 87

SAKAN.. 88

UKAN.. 88

KASUMI 89

MONOMI 89

KASANOSHITA.. 90

ICHIREI (zen) 91

ICHIREI 91

NEYANOUCHI (zen) 92

NEYANOUCHI (go) 92

HOSOMICHI 92

Samidare. 93

ICHIMONJI 93

JUMONJI 93

KODACHIOTOSHI 94

MIJIN.. 94

MIJIN (ura) 95

GANTSUBUSHI 96

Gohon no midare. 97

TACHIOTOSHI NO MIDARE. 97

SAKAN NO MIDARE. 98

KENGOME NO MIDARE. 99

KASUMI NO MIDARE. 100

SHAMEN NO MIDARE. 101

På japanska 4. 102

Okuden. 103

Oku no kazari (Rei) 103

Avslutande hälsning. 104

SENGACHI 105

TSUKIDASHI 106

UCHITSUKE. 107

KOTEDOME. 107

HIKISUTE. 108

KOTEGARAMI 108

JUTTE. 109

MIKAERI 109

AUN.. 110

UCHIWAKE (två svärd) 110

SUIGETSU (två svärd) 111

SAYUDOME (två svärd) 112

Ikkaku Ryu Juttejutsu. 113

UKEN.. 113

SAKEN.. 113

ZANKEN.. 114

KEAGE KEN.. 115

ICHIRAN KEN.. 116

IRIMI 117

IPPU.. 118

MEATE. 118

UTO.. 119

GORIN.. 120

ISSEI 121

KASUMI KEN.. 121

På japanska 5. 122

Graderingar. 123


 


Om detta kompendium

Detta är en sammanställning som under åren vuxit fram i olika skick som komplement till träningen som bedrivs i Stockholms Jodokai.

Det som ingår är det träningsmaterial vi jobbar med i träningen - grundtekniker och former från Shindo Muso Ryu Jodo men även ZNKR Seitei Jodo samt de nära anslutna träningssystemen Uchida Ryu Tanjojutsu, Shinto Kasumi Ryu Kenjutsu, Isshin Ryu Kusarigamajutsu samt Ikkaku Ryu Juttejutsu.  Sen finns också Ittatsu Ryu Hojojutsu som inte beskrivs närmare här.

Det är fortfarande bara som ett komplement till träningen, som minnesanteckningar eller ett referensmaterial. Det är medvetet ett kortfattat och ofullständigt språk i många avsnitt, antagligen fullständigt obegripligt för den som inte också går på träningen. Det är bra om du själv hittar ett eget sätt att anteckna eller rita som stöd för träningen.  

Grund för detta är samlad erfarenhet från det att vi, Lena och Lasse Carlberg, började träna jodo 1981 fram till nu.

Vår lärare är Tsunemori Kaminoda - Menkyo Kaiden i Shindo Muso Ryu, 8 Dan Hanshi Jodo, 8 Dan Hanshi Iaido och mångårig ordförande i Nihon Jodokai.

Vi har varit åtskilliga gånger och tränat i Japan, och år 2007 tilldelades vi Menkyo i Shindo Muso Ryu.

Innehållet i detta kompendium är grupperat i fem delar, med det som är aktuellt för nybörjare och uppåt.

Som ytterligare hjälp till träningen rekommenderar vi böckerna som Kaminoda-sensei publicerat, som går att få tag på genom Nihon Jodokai. Den viktigaste är Jodo Kyohan men det finns också flera nyare mindre böcker om olika delar av träningsmaterialet.

 

 

Stockholm i augusti 2014
<ADRESS>Lena Carlberg

  


 

Tabeller över alla former

 

Kihon

Grundtekniker

Omote waza

Den första kataserien inom Shindo Muso Ryu. Tydliga tekniker.

Tokushu waza

Tre former som egentligen inte hör till Shindo Muso Ryu.

Chudan waza

"Mellanserien" inom Shindo Muso Ryu. Flöde i teknikerna.

Ranai

En egen liten serie med två varianter av "tumult och harmoni".

Kage waza

"Skuggserien". Samma namn som i Omote. Mycket zanshin.

Samidare

"Vårregn".

Gohon no midare

Relativt ny serie med långa former. Sammansättningar av andra.

Okuden

De inre teknikerna.

Gomuso no jo

De fem innersta teknikerna, som exklusivt tränas av de som har Menkyo. Dessas fullföljande motsvaras av Menkyo Kaiden.

ZNKR Jodo (Seitei)

Serie sammanställd av Zen Nihon Kendo Renmei

 

KIHON
Honte uchi
Gyakute uchi
Hikiotoshi uchi
Kaeshi zuki
Gyakute zuki
Maki otoshi
Kuritsuke
Kurihanashi
Tai atari
Tsuki hazushi uchi
Doobarai uchi
Tai hazushi uchi

OMOTE WAZA
Tachiotoshi
Tsubawari
Tsukizue
Hissage
Sakan
Ukan
Kasumi
Monomi
Kasa no shita
Ichirei
Neya no uchi
Hosomichi

TOKUSHU WAZA
Uchiotoshi
Suigetsu
Shamen

CHUDAN WAZA
Itto
Oshizume
Midaredome
Ushirozue zen/go
Taisha
Kengome
Kirikake
Shinshin
Raiuchi
Yokogiridome
Haraidome
Seigan

RANAI
Odachi
Kodachi


KAGE WAZA
Tachiotoshi
Tsubawari
Tsukizue
Hissage
Sakan
Ukan
Kasumi
Monomi
Kasa no shita
Ichirei zen/go
Neya no uchi zen/go
Hosomichi

SAMIDARE
Ichimonji
Jumonji
Kodachi otoshi
Mijin
Mijin ura
Gantsubushi

GOHON NO MIDARE
Tachiotoshi no midare
Sakan no midare
Kengome no midare
Kasumi no midare
Shamen no midare

OKUDEN
Sengachi
Tsukidashi
Uchitsuke
Kotedome
Hikisute
Kotegarami
Jutte
Mikaeri
Aun
Uchiwake
Suigetsu
Sayudome

GOMUSO NO JO
(GOKUI HIDEN)
Yamiuchi
Yumemakura
Muragumo
Inazuma
DooboZNKR JODO
(SEITEI JODO)
Tsukizue
Suigetsu
Hissage
Shamen
Sakan
Monomi
Kasumi
Tachiotoshi
Raiuchi
Seigan
Midaredome
Ranai

 

 


 

Uchida Ryu

Tanjojutsu, tekniker med kort stav (sutekki)

Shinto Kasumi Ryu

Kenjutsu, svärd mot svärd.

Isshin Ryu

Kusarigamajutsu, tekniker med kedjeklotskära.

Ikkaku Ryu

Juttejutsu, tekniker med svärdsbrytare.

Ittatsu Ryu

Hojojutsu, bindningstekniker

 

UCHIDA RYU TANJOJUTSU

Kote hidari
Kote migi
Sutemi
Kuritsuke
Ushirozue
Suigetsu hidari
Suigetsu migi
Shamen hidari
Shamen migi
Kobushi kudaki
Sune kudaki
Irimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHINTO KASUMI RYU KENJUTSU

Aisui hidari
Aisui migi
Juu
Chibarai
Sarin
Nitoai
Ukekaeshi
Surikomi
Inchu
Ukenagashi
Tsukidashi
Miukedome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSHIN RYU KUSARIGAMAJUTSU
-Omote/Ura-
Ishiki
Soemi
Hagaeshi
Mugan
Jumonji
Furikomi
Furikomi
Isononami
Tatsumimaki
Midokorozume
Ukifune
Sodegarami

 

-Okujutsu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKKAKU RYU JUTTEJUTSU
-Omote/Ura-
Uken
Saken
Zanken
Keageken
Ichiranken
Irimi
Ippu
Meate
Uto
Gorin
Issei
Kasuminoken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITTATSU RYU HOJOJUTSU
-Hayanawa-
Ichimonji
Hishi
Jumonji
Hazuke
-Honnawa-
Hishi
Jumonji (1)
Hitoebishi
Jumonji (2)
Futaebishi
Shin-no-hazuke (1)
Bajo-hazuke

Kikko

Yahazu

Kagero

Agemaki

Sumichigai

Shin-no-futaebishi

Shin-no-hazuke (2)

Munewari-hitoebishi

Happogarami

Yagurabishi (1)

Yagurabishi (2)

Kirinawa

 

 

 


 

Träningsmaterial för nybörjare

Grundträning. Reiho och etikett. Positioner med jo och bokuto.
Alla 12 grundteknikerna – kihon – med jo. Grunder för kataträning.
Formerna Tsukizue, Suigetsu, Hissage, Shamen, Sakan.
Man kan även träna kihon mot svärdsman, och likaså tanjojutsu och kenjutsu.

 

  

Reiho

Etikett

När du går in i en dojo – träningslokalen – buga i riktning mot shinzen. Detta för att vörda gamla mästare - utan dem hade det inte varit möjligt för oss att träna.

Före träningen ställer sig alla på en rad. Den mest avancerade längst in närmast shinzen och nya tränande längst ut, närmast utgången. Man rättar in sig efter den är längst in, alla är på en rak rad. Vanligtvis följer sedan antingen att alla sätter sig ner i seiza och genomför hälsning därifrån. Eller så görs ritsurei, stående hälsning. Var uppmärksam på kommandoord och gör som övriga. Variationer finns. Avslutningen kan också variera, vanligtvis från seiza men ritsurei är också möjlig.  

Seiza

Mellan knäna ska det vara en handbredd. Låt händerna vila mitt på låren naturligt avslappnade. Rak rygg och huvudet också rakt, inte framåtböjt eller alltför uppsträckt. Låt tårna peka rakt bakåt, stortårna intill varandra. Jons ände ska vara omkring två decimeter framför knäna.

Mokuzo

Lyft upp händerna, håll dem framför magen, låt vänstra handen vila i den högra. Slut ögonen och sitt med rak rygg. Försök att inte fastna vid någon tanke.

Rei

Zarei

är sittande rei – hälsning – som utförs från seiza. För ihop bägge händerna, böj dig fram, dock inte för mycket. Huvudet och ryggen ska vara i rak horisontell linje, armbågarna nära kroppen.

Ritsurei

är stående rei. Det kan utföras på två sätt, dels från ritsujo då man står med jon på sin vänstra (alternativt högra) sida. Jon är längs med kroppen och har kontakt mot golvet. Vid rei, buga utan att ändra jons position. Det andra sättet kallas även sagerei och utgår från tsune-no-kamae, då man håller jon i höger hand strax framför mitten. Vid rei, för först ner främre änden av jon mot golvet och håll då jon tätt intill kroppen och buga. Denna ställning kallas sagejo. Därefter, återgå till tsune-no-kamae.


Kamae

Detta är utgångsställningar med beredskap till attack eller försvar.  

Kamae och positioner med jo

Tsune-no-kamae

(vanlig kamae) Håll jon i höger hand, strax framför mitten. Låt den vila naturligt i handen, främre änden lite uppåt och lite inåt, spetsen på jon ungefär i navelhöjd. Håll inte för löst, inte för spänt, med beredskap att ta ett stadigare grepp och t ex göra en stöt mot en tänkt motståndares suigetsu, mellangärdet.

Honte-no-kamae

(ursprungshand) Utgå från tsune no kamae.
Migi (=höger). Sträck fram höger hand som håller jon. För upp främre änden på jon mot ansiktet på en tänkt motståndare. Sätt fram höger ben. Greppa tag med vänster hand i nedre änden på jon och glid ihop med händerna så att avståndet är en fjärdedels jo. Låt jospetsen bara gå upp och sedan stanna i den höjden, inte högt först och sedan ner. Vänstra handen ska vara ungefär 10-15 cm från kroppen. Låt hela kroppen, höften och bröstet vara ganska rakt riktade framåt. Ingen utåtvridning av höften. Händerna i centrumlinjen med inåtvridning och en hotande attityd – seme.
Hidari (=vänster). Sträck fram höger hand som håller jon. Fatta tag med vänster hand framför höger hand. Sträck fram vänsterhand så att främre änden på jon pekar mot ansiktet på en tänkt motståndare, direkt mot ansiktet. Glid ner med höger hand till jons nedre ände. Sätt fram vänster ben. Glid ihop med händerna så att avståndet mellan händerna är en fjärdedel av jons längd.
OBS! Jon direkt mot ansiktet, ingen sänkning.
 

Gyakute-no-kamae

(omvänd hand) Utgå från tsune no kamae. Fatta med vänster hand tag i främre änden på jon, uppifrån. Lyft höger hand och för fram höger hand så att den kommer framför vänsterhanden. Sätt fram höger ben. Låt jon gå nära kroppen då detta görs. Glid ner med högerhanden så att avståndet blir en fjärdedel. Låt vänster hand vara 10-15 cm ut från kroppen och låt höften vara riktad framåt, som i honte no kamae. Höger handled ska vara uppåtriktad. Händerna i centrumlinjen.
 

Hikiotoshi-no-kamae

(dra och låt falla) Utgå från tsune no kamae. För fram vänster hand mot främre änden på jon, fatta jon uppifrån. Skjut fram vänster ben och vänstra axeln samtidigt som vänster hand med jon förs upp till brösthöjd. Vänster fot ska vara rakt fram, höger fot utåt men får inte peka bakåt. Vänsterhandens fingrar ska peka uppåt i ett mycket löst grepp. Skifta slutligen grepp med högerhanden så att tummen är riktad bakåt, handflatorna riktade från kroppen som är nästan vinkelrät till motståndaren.
OBS! Skjut fram axeln, låt främre handen vara ganska hög när axeln.

Dessa fyra kamae, tsune, honte, gyakute och hikiotoshi no kamae ska man kunna inta och också växla emellan. 

Motoe

Kommandoordet för växlingen mellan honte no kamae och tsune no kamae kallas motoe. 

Migi. Utgå från migi (höger) honte no kamae, sträck fram högerhanden och fatta tag på jon strax framför mitten. Låt vänster fot komma fram till höger så att du hamnar jämfota, samtidigt som du släpper taget med vänster hand och för jon till din högra sida, till tsune no kamae. Vid motoe går den som har jo alltid framåt. 

Hidari. Motoe från hidari (vänster) honte no kamae. För fram vänsterhanden till främre änden på jon. Du har då alltså ett grepp med hela jons längd mellan händerna. För sedan fram höger hand till strax framför mitten, släpp taget ned vänster hand och sätt fram höger fot till jämfota och tsune no kamae.
 

Kamae och positioner med bokuto

Rei

Hälsning. Stå med bokuton i vänster hand med grepp strax bakom tsuban, med avslappnad arm. Buga. Efter hälsningen, lyft upp bokuton till bältet, för fram vänsterhanden något intill kroppen. Tsuban ska vara mitt framför naveln. Tummen på tsuban.

Ingång i kamae

Fatta tag med högerhanden framför tsuban, tryck till med vänster tumme, dra fram svärdet med höger hand samtidigt som höger fot kommer fram, den bakre fotens häl lyfts från golvet - bakre fotens häl ska upp i alla positioner utom i jämfota – dra fram hela svärdets längd, låt svärdsspetsen svänga fram och fatta tag med vänsterhanden på tsukan så att du kommer in i chudan no kamae.

Chudan no kamae

Låt svärdsspetsen peka mot en tänkt motståndares ögon, eller i halshöjd. Händerna lätt inåtvridna, och en bit ut från kroppen. Hela kroppen ska vara riktad framåt, ingen utåtvridning av höften.

Hasso no kamae

Utgå från Chudan. Ta ett steg fram med vänster fot samtidigt som du för upp svärdet åt höger sida. Vinkeln ska vara omkring 45⁰. Högerhanden och tsuban ska vara en näve från munnen. Skjut fram bröstet så att vänsterhanden är i centrum över bröstet. Vänsterhanden ska vara i brösthöjd. Höger armbåge ska vara 45⁰ ut från kroppen. Det ska vara som om man kunde hålla fast en tennisboll i armhålan. Vänster armbåge ska vara närmare kroppen. Det ska vara så att man kan få in ett pappersark mellan kroppen och armen. I hasso är kroppen inte alldeles rak utan vänster sida är något framskjuten, hanmi. Det är viktigt att bladet skyddar tinningen och att eggen är rakt fram, inte lutar åt höger eller vänster. Skjut fram bröstet så att vänsterhanden är i centrum över bröstet.

Jodan no kamae

Utgå från chudan. Ta ett steg med vänster fot samtidigt som du för upp svärdet över huvudet. Vinkeln ska vara omkring 45 grader. Vänster hand hålls ganska nära pannan. Vänstersidan något framskjuten.
 

Kamae o toku

När en teknik eller form slutförts visar man att man gett upp bl. a. genom att ställa sig i ”upplöst” kamae, kamae o toku. Svärdsspetsen sänks och vrids åt höger, en näve ut från en tänkt linje i knähöjd. Tsukan ska vara i centrum.

 

Kiai

För jo: Vid slag är kiai ”ei”, vid stöt ”oo”. För tachi är det alltid ”ei”, både för hugg och stöt.

 

 

 

Kihon – grundtekniker

Tandokudoosa (ensamformer)

Gorei - kommandoord

Mycket av träningen, både grundtekniker och kata, görs med gorei, vilket innebär att någon ropar kommandoord inför vissa moment. Först då ska en viss kamae (..NI KAMAE) och utgångsposition för en teknik (..YOOI) ska intas. Teknikerna startas vid HAJIME (=börja) och avslutas vid YAME (=sluta). Vi har även kommandoord för vändning, MAWARE MIGI (=vänd åt höger), ICHI KOTAI (=byt plats) och när man ska skifta jo-bokuto, SHI UCHI KOTAI.

Avslutning av teknik

Vid träning av grundtekniker avslutas varje teknik med att vid YAME glida över till honte no kamae. 

Vänd åt höger – maware migi

Vid MAWARE MIGI utförs vändningen. För ned främre änden av jon mot golvet - sagejo - sätt bak höger fot, vänd åt höger, sätt bak höger fot, rätta in dig på linjen, och ta slutligen upp jon till tsune no kamae.

1. Honte uchi

Utgå från honte no kamae. Flytta över vänsterhandens tumme och dra jon nedåt-bakåt. Låt handen vändas runt jons ände så att tummen är vänd bakåt. För upp bakre handen, ta sedan ett steg fram samtidigt som jon kommer bakifrån och uppifrån till ett slag som stannar i huvudhöjd, i honte no kamae. Fortsätt sedan på andra sidan på samma sätt, över med tummen o s v.

2. Gyakute uchi

Utgå från gyakute no kamae. Dra vänstra handen bakåt, till skillnad från honte uchi utan att vrida runt handen runt jons ände. För sedan upp bakre handen, ta ett steg framåt samtidigt som jon kommer bakifrån och uppifrån till ett slag som stannar i huvudhöjd, i gyakute no kamae. Det är viktigt att handleden har rätt vinkel under hela slaget. Fortsätt sedan på andra sidan på samma sätt, dra bakåt o s v.

3. Hikiotoshi uchi

Utgå från hikiotoshi no kamae. Lyft upp jon, ta ett steg fram och gör ett slag uppifrån i huvudhöjd, till honte no kamae. Härifrån, fortsätt först som vid honte uchi, över med tummen, dra bak jon, låt handen glida runt jons ände. Från det att du har greppet då hela jons längd är mellan händerna, fortsätt med att skjuta jon bakåt ytterligare. Höger hand trycks mot bröstet. Vänstersidan vrids åt vänster och höger axel skjuts fram, bakre foten vrids utåt men inte bakåt. Skifta till sist grepp med högerhanden så att tummen riktas bakåt. Nu är det klart för nästa slag framåt.

4. Kaeshi zuki

Utgå från honte no kamae. Över med vänsterhandens tumme. Låt till en början vänsterhanden vara kvar på samma plats något framför kroppen. Låt högerhanden glida uppåt och sedan bakåt och nedåt. Hela jons längd hålls nu mellan händerna. Vänster axel skjuts fram och höger axel vrids bakåt. Högerfotens häl vrids fram åt vänster. Detta är utgångsläget för själva tekniken. Ta ett steg fram med vänster fot samtidigt som höger hand skjuts fram och högerhandens tumme glider över jon. Så når man fram till en stöt i suigetsu, mellangärdet. Räta upp höger fot samtidigt som stöten slutförs. Kroppsställningen är nu som i honte no kamae, fast jons spets är i höjd av suigetsu i stället för i huvudhöjd. Höj sedan till ögonhöjd, metsuke, med hotattityd - seme. Fortsätt likadant på andra sidan, över med tummen, låt högerhandens stanna kvar på sin plats, dra upp vänsterhanden åt vänster, skjut fram höger axel och låt vänsterfotens häl vridas mot höger. Stig fram med högerfoten och gör en stöt, höj till ansiktshöjd. Vid YAME, stanna i honte no kamae.

5. Gyakute zuki

Utgå från honte no kamae. Låt till en början vänsterhanden vara kvar på samma plats något framför kroppen. Dra upp högerhanden, rakt upp över huvudet. Hela jons längd är nu mellan händerna. Högerfotens häl ska vara något vriden åt vänster. Ta ett steg fram med vänster fot samtidigt som du gör en stöt uppifrån mot suigetsu, räta upp högerfoten. Håll händerna ovanför huvudet i centrumlinjen. Avståndet mellan händerna ska vara ca en fjärdedel av jon. Dra sedan upp jon så att hela längden är mellan händerna, fortfarande i centrumlinjen. Stig fram med höger fot och gör ett slag i huvudhöjd till honte no kamae, och fortsätt vidare därifrån.

6. Maki otoshi

Utgå från honte no kamae. För vänster hand till vänster axel och höger hand till strax framför ansiktet, snett framför vänster öga. Höger hand glider då lite längs jon så att avståndet mellan händerna blir lite större än en fjärdedel. Detta är utgångsläget för själva tekniken. Vänd kroppen lite åt vänster, för jon i en svepande rörelse ner åt vänster, med ”huggkänsla”. Ta ett glidsteg fram, upp till honte no kamae. Avståndet mellan händerna ska nu kommit ihop till en fjärdedels jo. Båda händerna ska samverka synkront.  

7. Kuritsuke

Utgå först från tsune no kamae. Vid YOOI, ta ett steg rakt åt vänster med vänster fot. Stig fram lite med höger fot samtidigt som jon förs upp över huvudet. Fatta tag i bakre änden på jon med vänster hand. Höger hand ska vara nära pannan. Sträck bak vänster hand. Jon, händerna, axlarna och fötterna ska vara i samma plan. Ganska brett mellan fötterna. Detta är utgångsställningen för den här grundtekniken och de två nästföljande, kurihanashi och taiatari. Härifrån, ta ett glidsteg fram, svep ner båda händerna, först framåt och sedan nedåt och så in mot den egna kroppen i snäv vinkel. Ta stöd med vänsterhanden mot vänster lår, bakre benet sträckt. Vrid händerna så att du har ett fast grepp. För härifrån bara upp händerna över huvudet till utgångsställningen. Vid YAME, glid över först till gyakutefattning, sedan honte.

8. Kurihanashi 

Börja som kuritsuke. Utgå från tsune no kamae, vid YOOI - stig åt vänster, sedan fram med högerfoten och lyft jon över huvudet, fatta tag med vänster hand i änden. Tryck nu fram jon och höger hand, glid ner med vänsterhanden, samtidigt som du tar ett glidsteg fram till gyakute no kamae, något snett åt höger. OBS! Det är höften som för rörelsen framåt.

9. Tai atari

På samma sätt som för kuritsuke och kurihanashi, utgå först från tsune no kamae, gå in i utgångsläget för själva tekniken. Härifrån, ta ett glidsteg fram samtidigt som vänsterhanden förs ner mot suigetsu. Jon ska nu vara i lodrätt läge, händerna och armarna ska vara sträckta, högerhanden mitt framför ansiktet på en tänkt motståndare och vänsterhanden mitt framför mellangärdet. Fötterna ska här inte ha samma breda avstånd som i utgångsläget. Ta nu ett glidsteg fram, håll armarna sträckta, samtidigt som den tänkte motståndaren trycks bakåt. Ta ytterligare ett glidsteg fram och låt då vänsterfoten komma ut något åt vänster. Samtidigt som du tar detta glidsteg, för upp händerna så att du åter hamnar i utgångspositionen.

10. Tsuki hazushi uchi

Inta utgångsställningen från tsune no kamae genom att först vrida jon till vänster så att den är i frontalplanet framför kroppen. Fatta tag med vänsterhanden i jons ände, lyft upp händerna, glid ut med högerhanden till änden på jon. Håll upp jon över huvudet i ett plan strax framför huvudet. Detta är utgångsläget för tekniken. Ta ett stort steg bakåt med vänster fot samtidigt som vänsterhand förs bakåt uppåt. Framsidan av kroppen vänds åt vänster. Högra handen glider en bit upp på jon och hålls strax framför ansiktet. Höger axel är framskjuten. I nästa moment släpper du greppet med vänsterhanden, lyft med högerhanden upp jon åt höger, något bakåt, samtidigt som du fattar tag med vänsterhanden i den undre änden på jon. Håll vänsterhanden mitt framför kroppen. Överkroppen har nu riktats framåt något vridet åt höger. Gör ett djupt slag uppifrån mot där den tänkte motståndarens svärd är. Höj upp till honte no kamae, ta ett glidsteg till och inta sedan utgångsläget för tekniken genom att sätta fram vänsterfoten till jämfota och glid upp med händerna över huvudet med jons hela längd mellan händerna. Låt högerhandens tumme glida över till framsidan.

11. Doobarai uchi

Utgå från honte no kamae. Börja med att flytta över vänsterhandens tumme. Låt till en början vänsterhanden vara kvar på samma plats. Ta ett steg bakåt med höger fot samtidigt som högerhanden glider längs jon och för den åt höger. I ett ögonblick är hela jons längd mellan händerna. Glid sedan upp med vänsterhanden längs jon tills avståndet mellan händerna är ca en tredjedel, håll rakt ut åt höger. Glid härifrån åter med vänsterhanden till jons ände så att hela jons längd är mellan händerna. Gör ett stort slag snett uppifrån samtidigt som höften vrids framåt, inget steg ännu. Änden på jon ska vara något till höger om mittlinjen i knähöjd. Vänstra handen ska vara till vänster om vänster knä. Avståndet mellan händerna är ca en fjärdedel. Vänster knä ska vara böjt. Härifrån tar du ett steg fram med höger fot samtidigt som du går upp till honte no kamae.

12. Tai hazushi uchi

Denna teknik går bakåt. Den görs både åt höger och vänster.

Migi taihazushi uchi

(höger) Utgå från honte no kamae. Dra bak vänsterhanden rakt bakåt-nedåt tills hela jons längd är mellan händerna. För ned högerhanden till höger lår med handryggen mot benet. Vänster hand ska sträckas rakt ut åt vänster, handryggen framåt. Ta ett steg bakåt med höger fot till jämfota samtidigt som vänster arm förs ovanför ansiktet. Jon är nu i lodrätt läge på kroppens högra sida. Höger hand har glidit längs jon. Härifrån, ta ett steg bakåt med vänster fot samtidigt som ett slag i huvudhöjd mot en tänkt motståndare, till honte no kamae.

Hidari taihazushi uchi

(vänster) Utgå från hidare honte no kamae. Tekniken är precis som den nyss beskrivna migi taihazushi uchi fast spegelvänd.

Kihon – grundtekniker, kommandoord

 

 

Honte uchi

Honte ni kamae 
Honte uchi yooi. 
Hajime.

Slag från honte 

Gyakute uchi

Gyakute ni kamae.
Gyakute uchi yooi.
Hajime.

Slag med omvänd hand

Hikiotoshi uchi

Hikiotoshi ni kamae. 
Hikiotoshi uchi hajime.

Slag från hikiotoshi 
( dra ner och låt falla)

Kaeshizuki 

Honte ni kamae.
Kaeshizuki yooi. 
Hajime.

Vänd runt och stöt

Gyakutezuki

Honte ni kamae.
Gyakutezuki yooi.
Hajime.

Stöt med omvänd hand

Makiotoshi

Honte ni kamae.
Makiotoshi yooi. 
Hajime.


Svep runt och låt falla

Kuritsuke

Kuritsuke yooi. 
Hajime.

Snurra runt och fäst

Kurihanashi

Kurihanashi yooi. 
Hajime.

Snurra runt och släpp loss

Taiatari

Taiatari yooi. 
Hajime.

Kroppsstöt

Tsukihazushiuchi

Tsukihazushiuchi yooi. 
Hajime.

Undvik stöt - slag

Doobaraiuchi

Honte ni kamae. 
Doobaraiuchi hajime.

Fös undan do-attack – slag

Taihazushiuchi

Honte ni kamae. 
Taihazushiuchi hajime.

Undvik med kroppen – slag

Hidari taihazushi uchi

Hidari honte ni kamae. 
Hidari taihazushiuchi hajime.

 

Kata 

Allmänt

Vid kataträning har den ena parten jo och kan kallas shijo, den andra har bokuto och kallas uchidachi. Kataträningen inleds och avslutas med ömsesidig hälsning - soogonirei. Shijo gör ritsurei från tsune no kamae. Vid yooi intas utgångspositionerna, för uchidachi oftast hasso. Varje kataform har en avslutning, osame, då man från honte no kamae glider över till tsune no kamae.
 

Osame 

Från migi honte no kamae. Dra vänster hand bakåt nedåt tills hela jons längd är mellan händerna. För sedan högerhanden mot höger lår, handryggen mot benet. Vänsterhanden ska vara rakt ut åt vänster med handryggen riktad framåt. Skifta högerhanden så att handflatan är över jon mot benet. Ta sedan ett steg fram med vänster fot till jämfota samtidigt som du glider ihop med händerna och för över jon till höger sida. Släpp sedan greppet med vänster så står du i tsune no kamae.

Från hidari honte no kamae. Dra höger hand bakåt nedåt tills hela jons längd är mellan händerna. För sedan vänsterhanden mot vänster lår, handryggen mot benet. Högerhanden ska vara rakt ut åt höger med handryggen riktad framåt. Skifta vänster­handen så att handflatan är över jon mot benet. Vänd sedan högerhanden så att handflatan är framåt. Ta sedan ett steg fram med höger fot till jämfota samtidigt som man glider ihop med händerna och för över jon till sin högra sida. Släpp sedan greppet med vänster hand så står du i tsune no kamae.

När osame avslutas stiger uchidachi bak till jämfota och svänger fram svärdet till kamaeotoku. Sedan backar bägge till utgångsplatserna, det är uchidachi som börjar.
 

Shi uchi kotai

Vid parträning kallas den procedur då man byter vapen för shiuchikotai, alltså växling mellan shijo och uchidachi. Vid naore hölstrar uchidachi svärdet genom att först inta chudan, sedan släpper man greppet med vänsterhanden, vänder på svärdet så att eggen kommer uppåt och för svärdet till vänster sida där vänsterhanden greppar svärdet bakom tsuban och kommer bak till jämfota. Shijo och uchidachi går sedan fram mot varandra. Shijo sträcker fram jon i höger hand. Uchidachi sträcker fram svärdet med vänsterhanden, högerhanden fattar tag i svärdet nedanför vänsterhanden och släpper taget med vänsterhanden som nu griper tag i jon. Den som haft jo tar tag i svärdet alldeles nedanför tsuban, för svärdet till sin vänstra sida samtidigt som eggen vänds uppåt. Sedan tar uchidachi ett steg åt vänster så att bägge kan passera och gå till sina nya platser. Här finns varianter, bägge kan gå åt sidan.

 


 


 


Zen Nihon Kendo Renmei Seitei Kata 1-5

 

TSUKIZUE

 

Hasso

Tsukizue yooi

djupt hugg

undan bakåt höger

 

stort slag mot hand

bakåt jodan

 

 

honte uchi mot handled

sänk

metsuke

 

Osame (migi)


 

SUIGETSU

 

Hasso

Tsune no kamae

menhugg 

åt höger
stöt suigetsu

bakåt 
hasso

bakåt
hikiotoshi no kamae

fram chudan

hikiotoshi uchi

 

metsuke

 

Osame (migi)


 


 

HISSAGE

 

Jodan

Hissage yooi

sänk sakta

vrid fram höften, rikta jo mot uchidachi  

möts i chudan

möts i gyakutenokamae 

driv fram, fram vänster fot, upp till jodan

bakåt hikiotoshi

hugg men, ett steg fram med höger fot

kuritsuke

3 steg bakåt

tsuki

glidsteg bakåt

hikiotoshiuchi

 

metsuke

 

Osame (migi)


 

SHAMEN

 

Hasso

Tsune no kamae

djupt hugg 

åt höger
gyakute uchi

bakåt jodan

kaeshi zuki

sänk

metsuke

 

Osame (hidari)


 


 

SAKAN

 

Hasso

Sakan yooi

stort svep
tsuki


tsukihazushiuchi

3 steg bakåt

framåt jämfota vänd

backa till hasso

backa till hikiotoshi no kamae

framåt chudan

hikiotoshiuchi

 

metsuke

 

Osame (migi)
På japanska 1

 

神道夢想流杖道 

Shindo Muso Ryu Jodo

礼法 

Reihoo

正座 

Seiza

木造 

Mokuzoo

礼 

Rei

座礼 

Zarei

 

 

構え 

Kamae

常の構え 

Tsune no kamae

逆手構え 

Gyakute no kamae

引落の構え

Hissage no kamae

中段の構え 

Chudan no kamae

八租の構え 

Hasso no kamae

上段の構え 

Jodan no kamae

構えを解く

Kamae o toku

 

 

基本 

Kihon

単独動作

Tandoku doosa

用意 

Yooi

始め 

Hajime

止め 

Yame

回れ右 

Maware migi

位置交代 

Ichi kotai

仕打交代 

Shi uchi kotai

 

 

本手打  

Honte uchi

逆手打 

Gyakute uchi

引落打 

Hikiotoshi uchi

返突 

Kaeshi zuki

逆手突 

Gyakute zuki

巻落 

Maki otoshi

繰付  

Kuri tsuke

繰放 

Kuri hanashi

体当 

Tai atari

突外打 

Tsuki hazushi uchi

胴払打 

Doobarai uchi

体外打

Tai hazushi uchi

 

 

形 

Kata

相互の礼 

Soogonorei

納め 

Osame

全日本 

Zen Nihon

剣道連盟 

Kendo Renmei

制定形 

Seitei Kata

 

 

着杖 

Tsukizue

水月 

Suigetsu

引提 

Hissage

斜面 

Shamen

左貫

Sakan

 

 

 


Träningsmaterial för omote

 

Grundträning.
Alla kihon i både ensamversion och parversion, jo och bokuto.

Former ur Omote-serien.
Lämpligt att även träna ZNKR Seitei Kata, likaså tanjojutsu och kenjutsu.

 

 

 


 

Kihon – sootai doosa (med motståndare)

Allmänt

Kihon sootai doosa tränas mot en uchidachi.

Mellan varje teknik sägs kommandoorden: Motoe och Ichi kootai. Vändning görs som Ichi kootai (byt plats) istället för Maware migi.

Vid motoe: Shi och uchi glider in i en position mitt emot varandra i tsune no kamae respektive kamae o toku, framåt respektive bakåt till jämfota.

Ichikootai: Uchidachi tar ett stort steg åt vänster så att det går att passera förbi varandra. Gå till den plats där den andre nyss stod och vänd i sista steget. 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

 

 Honte uchi 

 

Honte ni kamae

Möts i chudan

och honte no kamae

 

Honte uchi yooi

A.sänk till otoku

A. som i tandoku

 

Hajime

B.glidsteg bakåt

B. som i tandoku

 

 

Repetera A B

 

Yame

Möts i chudan, underifrån

och i honte no kamae

 

 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Gyakute uchi 

Gyakute ni kamae

Möts i chudan

och gyakute no kamae

Gyakute uchi yooi

 

A. som i tandoku

Hajime

B.steg bakåt, parera

B. yokumenslag, inte som i
     tandoku

 

Repetera A B

Yame

Möts i chudan, underifrån

och i gyakute no kamae
glid över till honte no kamae

 


 

 


Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Hiki otoshi uchi 

Hikiotoshi ni kamae

Chudan

 

 

Hikiotoshi no kamae
(avstånd så att inte rikigt når svärdet om du sträcker fram handen)

Hikiotoshi uchi hajime

(Hö) glid undan åt höger.
steg bakåt

Slå undan svärdet

 

 

ta ett steg bakåt och kom in i chudan uppifrån

kom fram till honte no kamae,
sen hikiotoshi no kamae

 

(Vä) lossa vänster hand och låt svärdet svänga åt vänster, glidsteg bakåt.

Slå undan svärdet

 

 

 

ta ytterligare ett glidsteg bakåt och kom in i chudan uppifrån

kom fram till honte no kamae,
sen hikiotoshi no kamae

 

Repetera

Yame

Möts i chudan, underifrån

och i honte no kamae

 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Kaeshi zuki 

Honte ni kamae

Möts i chudan

och honte no kamae

Kaeshi zuki yooi

A.bakåt till jodan

A. som i tandoku gå in i
     utgångspositionen

Hajime

B.ta emot stöten i suigetsu

B. stöt i suigetsu som i
     tandoku

 

C.steg bakåt, sänk till chudan

C. höj mot ansiktshöjd

 

Repetera 

Yame

Möts i chudan

och honte no kamae

 

 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Gyakute zuki 

Honte ni kamae

Möts i chudan

och honte no kamae

Gyakute zuki yooi

A.bakåt till jodan

A. som i tandoku gå in i
     utgångspositionen

Hajime

B.ta emot stöten i suigetsu

B. stöt i suigetsu som i
     tandoku

 

C.steg bakåt, sänk till chudan

C. stig fram, slå

 

Repetera 

Yame

Möts i chudan

och honte no kamae

 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Makiotoshi

Honte ni kamae

Möts i chudan

och honte no kamae

Makiotoshi yooi

glidsteg fram, tryck på

gå in i utgångspositionen för tekniken

Hajime

glid undan åt höger
stort steg bakåt

svep undan som i tandoku

 

litet steg fram och hugg
 

gå in i utgångspositionen för tekniken

 

Repetera 

Yame

Möts i chudan, underifrån

och honte no kamae

 


 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Kuritsuke

Kuritsuke yooi

Hasso

 

Hajime

A. hugg


A. parera genom att gå in i utgångspositionen för tekniken som i tandoku

 

B. följ efter, håll emot

B.utför svepet ner, tryck mot tsukan

 

C. backa hö fot, vä fot, hö fot, upp till hasso

C.följ efter med jon mot ansiktet, honte, fram till jämfota, tsune

 

Repetera 

Yame

Kamae o toku

honte no kamae

 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Kurihanashi

Kurihanashi yooi

Hasso

 

Hajime

A. hugg


A. parera genom att gå in i utgångspositionen för tekniken som i tandoku

 

B. följ trycket, gå bakåt,
hö vä hö, in i hasso

B.utför svepet bort, gyakute, honte, fram till jämfota, tsune

 

Repetera 

Yame

Kamae o toku

honte no kamae

 


 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Tai atari

Tai atari yooi

Hasso

 

Hajime

A. hugg


A. parera genom att gå ini i utgångspositionen för tekniken som i tandoku

 

B. bakåt till jämfota, upp med armarna

B. gå in som i tandoku, en hand i ansiktet en i suigetsu

 

C. bakåt vä hö vä hö, till hasso

C. glidsteg, tryck på, följ efter med jon, gyakute, honte, tsune

 

Repetera 

Yame

Kamae o toku

honte no kamae

 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Tsuki hazushi uchi

Tsuki hazushi uchi yooi

Hasso

 

Hajime

Stort svep, vä fot fram

 

 

A. tsuki, hö fot framA. parera genom att ta ett steg bakåt som i tandoku och ha kontakt med jon mot svärdet nära centrumlinjen

 

B.
  gå ihop lite med hö fot

B. slå ner svärdet och höj jon upp mot ansiktet 

 

C. bakåt, hö vä upp till chudan

C. glidsteg framåt

 

 

D. gå in i utgångspositonen för tekniken igen

 

Repetera ABCD. Allra sista omgången bara ABC.

Yame

Möts i chudan underifrån

honte no kamae

 


 

 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Doo barai uchi

Honte ni kamae

Möts i chudan

och honte no kamae

Doo barai uchi hajime

lyft svärdet över vä axel (hasso), hugg do snett uppifrån

parera som i tandoku

 

låt svärdet slås ner

slå ner svärdet, höftvridning,
vä fot lite fram och ut åt vä, låsning 

 

bakåt till chudan

ta ett steg fram till honte

 

Repetera 

Yame

möts i chudan underifrån

honte no kamae

 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Tai hazushi uchi (migi)

Honte ni kamae

Möts i chudan

och honte no kamae

Tai hazushi uchi yooi 

A.      hasso

dra jon bakåt åt sidan
som i tandoku

Hajime

B.      hugg


bakåt till jämfota, jon längs sidan som i tandoku

 

C.      låt svärdet svepa bakåt nedåt, ta inget steg bakåt

ta ett steg bak med vä fot,
stort svepande slag

 

D.     ta ett steg fram till hasso

dra jon bakåt

 

Repetera ABCD, sista gången bara ABC

Yame

möts i chudan underifrån

honte no kamae

 


 

 

Kommandoord

Uchidachi

Shijo

Tai hazushi uchi (hidari)

Hidari honte ni kamae

Möts i chudan

och hidari honte no kamae

Tai hazushi uchi yooi 

A.      hasso

dra jon bakåt åt sidan
som i tandoku

Hajime

B.      huggbakåt till jämfota, jon längs sidan som i tandok,

 

C.      släpp vä hand,
låt svärdet svepa bakåt åt vänster

ta ett steg bak med hö fot,
stort svepande slag

 

D.     steg fram till hasso

dra jon bakåt

 

Repetera ABCD, sista gången bara ABC

Yame

chudan

honte no kamae

 


 

Omote waza

 

TACHIOTOSHI

 

Hasso

Tsunenokamae

möts i chudan

möts i gyakutenokamae

 

åt vänster med höger fot 

 

gyakute uchi mot huvud

parera 
sväng runt o hugg mot hals

 

 

möt mot ansiktet, inget steg 
kuritsuke 

4 steg bakåt

kaeshizuki

glidsteg bakåt

hikiotoshiuchi

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)
 

TSUBAWARI

 

Hasso

Tsubawari yooi

djupt snett hugg

 

 

stig undan bakåt
taihazushiuchi mot hand, bakåt

gå ihop förbered hugg mot benet

 

 

bredbent djup position - jon mot suigetsu

hugg mot benet

 

 

undan med benet - låg position
fånga handen

 

kuritsuke (bakvänd hand)

3 steg bakåt

tsuki

glidsteg bakåt

hikiotoshiuchi

 kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)


 

TSUKIZUE

 

Hasso

Tsukizue yooi

djupt hugg

undan bakåt höger

 

lyft stort, slå i centrumlinjen, till handen

bakåt jodan

 

 

honte uchi mot handled

sänk

metsuke

 kamae otoku

Osame (migi)


 

HISSAGE (kodachi)

 

Jodan

Hissage yooi

sänk sakta

vrid fram höften, rikta jo mot uchidachi  

möts i chudan

möts i gyakutenokamae 

driv fram, fram vänster fot, upp till jodan

bakåt hikiotoshi

hugg men, ett steg fram med höger fot

kuritsuke

3 steg bakåt

tsuki

glidsteg bakåt

hikiotoshiuchi

 

metsuke

 kamae otoku

Osame (migi)


 

SAKAN

 

Hasso

Sakan yooi

stort svep
tsuki


tsukihazushiuchi

3 steg bakåt

framåt jämfota vänd

backa till hasso

backa till hikiotoshi no kamae

framåt chudan

hikiotoshiuchi

 

metsuke

 kamae otoku

Osame (migi)

 

UKAN

 

Hasso

Ukan yooi

stort svep
tsuki


vänster
tsuki in i sidan

steg bakåt 

gyakute uchi mot huvud, axel

sväng runt o hugg mot hals

bakåt, korsa med hö fot, jo fjärdedel kvar
ett steg till, honteslag

höj armarna som skydd
hugg mot ben

tryck ner, suigetsu
jon längs svärdet

bakåt

res upp, vä hand horisontell under hakan
stort slag runt från vä sida,
korsade armar ut åt höger

 bakåt

glid till honte no kamae,  skifta grepp

 

metsuke

 kamae otoku

Osame (hidari)

 


 

KASUMI

 

Hasso

Kasumi yooi

sänk sakta
möts i chudan

gyakute no kamae

bakåt, lossa vä hand

gyakuteuchi slå undan svärdet

bakåt hasso

hikiotoshi no kamae

menhugg

taiatari

4 steg bakåt vä hö vä hö, hasso

hikiotoshi no kamae bakåt vänster

menhugg

kuritsuke

3 steg bakåt

tsuki

glidsteg bakåt

hikiotoshiuchi

 kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

 

MONOMI

 

Hasso

Monomi yooi

djupt hugg

åt vänster
slag mot hand

bakåt jodan

kaeshizuki

 

metsuke

sänk

 

 kamae otoku

Osame (migi)
 

KASANOSHITA

 

Hasso

Kasanoshita yooi

sänk sakta
möts i chudan

sväng runt
glid in i hontenokamae

yokomenhugg

ta steg höger, jon rakt mot suigetsu. 
armarna sträckta rakt åt vänster

sväng runt bakåt jämfota byt fot,
ett steg fram vä fot hugg mot hals

gå in nära
sväng runt  åt vänster
honte uchi

vänd upp

 

 

metsuke

 kamae otoku

Osame (hidari)

 

ICHIREI

 

Taito

Ichirei yooi

res upp, stort slag mot hand

 

backa, parera med svärdet

gyakuteuchi

sväng runt bakåt jämfota byt fot
ett steg framåt hö fot, yokomenhugg

gå in höger
tsuki

sväng runt bakåt jämfota
ett steg bakåt vä fot, yokomenhugg

gå in nära
honte mot arm

bakåt hasso

börja med osame

menhugg

taihazushiuchi

 

metsuke

 kamae otoku

Osame (hidari)


 

NEYANOUCHI

 

Hasso

Seiza

sänk sakta
möts i chudan


glid in i gyakutenokamae bakåt, knät i golvet
dra tillbaka jon, stampa med foten,
res upp för slag

bakåt jodan

Honteuchi, mot foten, låg position

sänk

Metsuke

 kamae otoku

Osame (hidari)


 

HOSOMICHI

 

Taito, utan tumme

Hosomichi yooi

undan, dra bak höger fot

stort djupt slag

dra, hugg men
håll upp händerna

bakåt, jon utmed kroppen
honteslag mot arm

bakåt jodan

kaeshizuki

3 steg bakåt
bakåt sänk

ihop
honteuchi lite snett

 

metsuke

 kamae otoku

Osame (hidari)

 


 

Tokushu waza

 

UCHIOTOSHI

 

Taito

Tsunenokamae

gå fram, dra till hugg

 


bakåt

gyakuteuchi mot svärdet,
lämna kvar jospetsen nere


bakåt 

honteuchi


 kamae otoku

direkt till tsunenokamaeSUIGETSU

 ingår i ZNKR Seitei Kata

 

SHAMEN

 ingår i ZNKR Seitei Kata

           

Zen Nihon Kendo Renmei Seitei Kata

 

TSUKIZUE

 ingår i Omote

 

SUIGETSU

 

Hasso

Tsune no kamae

menhugg 

åt höger, stöt suigetsu

bakåt, hasso

bakåt, hikiotoshi no kamae

fram chudan

hikiotoshi uchi

 

metsuke

 kamae otoku

Osame (migi)


 

HISSAGE (med odachi)

 ingår i Omote (där med kodachi)

 

SHAMEN

 

Hasso

Tsune no kamae

djupt hugg 

åt höger
gyakute uchi

bakåt jodan

kaeshi zuki

sänk

metsuke

 kamae otoku

Osame (hidari)


 

SAKAN

ingår i Omote

 

 MONOMI

ingår i Omote

 

KASUMI

ingår i Omote

 

TACHIOTOSHI

ingår i Omote

 

RAIUCHI

 

Hasso

Raiuchi yooi

möts i chudan

möts i gyakute no kamae

yokomenhugg

höj händerna, tsuki mot suigetsu

bakåt

 

hugg mot halsen

gå runt åt vänster
tsuki in i sidan

bakåt

metsuke

 kamae otoku

Osame (hidari)

 


 

 

SEIGAN

 

Taito

Tsune

 

mot ansikte, vä fot fram
mot suigetsu, hand, hö fot fram

dra svärdet
bakåt

 

 

gyakute zuki

 hugg mot arm

bakåt hasso

 

slag mot bröstet

 

metsuke

 kamae otoku

Osame (migi)
 

 

MIDAREDOME

 

Hasso

Midaredome yooi

möts i chudan

möts i gyakute no kamae

 

gyakuteuchi, slå undan svärdet

bakåt

 

bakåt hasso

hikiotochi no kamae

snett hugg

fram jämfota gyakute ”ton”

 

byt grepp
slå ner svärdet

menhugg 

makiotoshi

3 steg bakåt
bakåt hasso

framåt
framåt ihop, jon horisontell

menhugg

möt mot ansiktet rakt
taiatari med vänster fot

3 steg bakåt hö vä hö, hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

framåt chudan

hikiotoshi uchi

 

metsuke

 kamae otoku

Osame (migi)


 


 


RANAI

 

Taito

Tsune no kamae

luta lite bakåt

för sakta jon mot ansiktet
in i sidan jämfota
byt grepp

dra svärdet bakåt

bakåt hikiotoshi no kamae

hugg men

möt mot ansiktet
bakvänd kurutsuke, snäv

hugg do

fram jämfota
in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

hugg snett

fram jämfota gyakute ”ton”


bakåt 

byt grepp
slå ner svärdet

menhugg

vänster, in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

 

attackera honte uchi

bakåt parera

 

tryck på 2 steg

bakåt 2 steg

sväng runt dohugg

bakåt jämfota, jon horistontellt högt
tsuki in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

menhugg

Kuruhanashi

bakåt

 

hugg mot hand

bakåt hikiotoshi no kamae

framåt tsuki

bakåt honte no kamae

bakåt 

framåt 2 steg

bakåt 
hasso

skjut fram jon, sväng runt
honte slag, vä fot fram

hugg mot hand

bakåt jämfota, jon ovanför huvudet
fall ner mot suigetsu

dohugg

dobaraiuchi-parering

bakåt hasso

stort slag fram

menhugg

undanslagning från vänster 

 

hasso

 kamae otoku

slag mot bröstet

 

metsuke

 

Osame (migi)

 


 

Uchida Ryu Tanjojutsu

 

KOTE (hidari)

 

Hasso

Honte

hugg djupt

åt höger
slag mot handen, suigetsu

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

KOTE (migi)

 

Hasso

Honte

hugg djupt

åt vänster
slag mot handen, suigetsu

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

SUTEMI

 

Hasso

Gyakute

hugg


vä fot fram, stöt i golvet
hö fot fram, ner, möt underifrån, slag mot suigetsu

bakåt

sänk

ihop, kamae otoku

res upp,

 


 

KURITSUKE

 

Hasso

Honte

hugg

vä fot fram,
kuritsuke

bakåt

in i sidan

bakåt

framåt

ihop, kamae otoku

ihop

 

USHIROZUE

 

Taito

Gå till en plats 3 steg från uchidachi, 45°

rei (rakt fram)

rei (mot uchidachi)

 

gå 3 steg in framför uchidachi, ryggen mot, gyakutefattning

små steg vä hö

stort fram m vä fot, tryck fram tsukan

 

gå bortåt, stanna med vä fot fram

dra och hugg men

vänd

steg mot uchi, slå mot bröstet

 

gå ihop till jämfota och

ta tag med vä hand underifrån i jon, händerna ihop

 

 

 

gå in med vä fot framför uchidachi och

låt hö hand följa armen, ta tag i handleden och sänk bägge händerna till centrum

bakåt

lös upp, riktning mot uchidachi

 

bakåt ihop, kamae otoku

byt hand

framåt ihop

 

SUIGETSU (hidari)

 

Hasso

Honte

hugg djupt

åt hö sida lågt, hö fot fram, stöt i suigetsu

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

SUIGETSU (migi)

 

Hasso

Honte

hugg djupt

åt vä sida lågt, hö fot fram, stöt i suigetsu

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

SHAMEN (hidari)

 

Hasso

Honte

hugg djupt

åt hö sida, hö fot fram,
slå mot tinningen från höger

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 


 

 

SHAMEN (migi)

 

Hasso

Honte

hugg djupt

åt hö sida, hö fot fram, sväng runt 90°
slå ner svärdet, slå mot tinningen fr. vä

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

KOBUSHI KUDAKI

 

Taito

Honte

dra, hugg snett lite uppifrån

parera

 

vänd riktning, slå ner svärdet
fortsätt runt, rakt slag mot huvudet

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

SUNE KUDAKI

 

Hasso

Gyakute

hugg 

slag mot sune (skenbenet)

vänd åt vä, ta sats
hugg mot hals

vänd 90°
parera med rak arm mot armbågen
rakt slag med vä hand in i sidan

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 


 

 

IRIMI

 

Hasso

Irimi no kamae
fram tre steg

 

stort svep
tsuki


bakåt, jodan
slå svärdet från vänster

utnyttja kraften i undanslagningen till
ett rakt hugg

vänd håll
ut åt vänster, ner på knä, slå mot bröstet

bakåt ihop, kamae otoku

res upp, framåt ihop

 


 

Shinto Kasumi Ryu Kenjutsu

 

AISUI (hidari)

 

Hasso

Hasso

möts i chudan

möts i chudan

bakåt hasso

bakåt hasso

hugg men

parera underifrån, mot ansiktet

bakåt jodan

sväng runt, attackera mot underarmen

sänk
kamae otoku

metsuke
skifta fot

 

avsluta framåt, kamae otoku

 

AISUI (migi)

 

Hasso

Hasso

möts i chudan

möts i chudan

bakåt vänster hasso

bakåt vänster hasso

hugg men

parera underifrån, mot ansiktet

bakåt jodan

sväng runt, attackera mot underarmen

sänk, kamae otoku

metsuke

 

avsluta framåt, kamae otoku

 

 


 


JUU

 

Hasso

Hasso

möts i kamae

möts i kamae, nära

bakåt jodan

attackera underarm

bakåt jodan

attackera underarm

sänk
kamae otoku

metsuke
skifta fot

 

avsluta framåt, kamae otoku

 


CHIBARAI

 

Hasso

Hasso

möts i kamae

möts i kamae
dohugg vänster, hö fot fram

bakåt jodan
hugg mot hand


bakåt jämfota, spetsen mot ansiktet
sväng runt svärdet ovanför huvudet

 
bakåt

fram hugg mot hand
följ efter, mot suigetsu

sänk, kamae otoku

Metsuke

 

avsluta framåt, kamae otoku

 


 


SARIN

 

Hasso

Hasso

möts i kamae

möts i kamae
enhandshugg mot hand

bakåt jodan
hugg mot hand


bakåt jämfota, spetsen mot ansiktet
sväng runt svärdet ovanför huvudet

 
bakåt

fram hugg mot hand
följ efter, mot suigetsu

sänk, kamae otoku

Metsuke

 

avsluta framåt, kamae otoku

 


NITOAI

 

Gå in i kamae, först kodachi (vä), sen odachi (hö)

Gedan


rygga bakåt, höj hö hand

höj mot ansiktet, eggen uppåt

attackera do, enhandshugg hö hand

parera

attackera med vä hand mot halsen

parera

stort rakt hugg med hö hand

gå in med vä fot, parera ukenagashi
sväng runt 90°

 
 

hugg mot halsen
dra längs nacken

vrid upp bakåt
kamae otoku

metsuke
skifta fot

 

avsluta framåt, kamae otoku

 


 

 


UKEKAESHI

 (tidigare Ukenagashi)

Hasso

Gedan

stort rakt hugg

glidsteg bakåt, parera
stort rakt hugg

glidsteg bakåt, parera, händerna åt vä
stort rakt hugg


gå in med hö fot, parera ukenagashi
sväng runt 90°

 
 

hugg mot halsen
dra längs nacken

vrid upp bakåt
kamae otoku

metsuke
skifta fot

 

avsluta framåt, kamae otoku

 SURIKOMI

 

Hasso

Hasso

möts i kamae

möts i kamae nära
tryck ner åt vä

sväng runt svärdet och attackera

slå från vä på svärdet, upp till hasso

 

attackera suigetsu

 steg bakåt

steg framåt

kamae otoku

metsuke

 

avsluta framåt, kamae otoku

 


 


INCHUU

(kodachi)

Hasso

Gedan

möts i kamae

möts i kamae underifrån

 

sväng runt och attackera

bakåt jodan

 

attackera

bakåt parera


gå bakåt

svep ner,
mot halsen, gå framåt

kamae otoku 

sänk, avsluta framåt, kamae otoku

 


UKENAGASHI

(kodachi)  (tidigare Ukekaeshi)

Hasso

Gedan

men

ut åt höger, ukenagashi
hugg mot huvudet

kamae otoku

sänk, avsluta framåt, kamae otoku

 


MIUKEDOME

(kodachi)

Hasso

Gedan

möts i kamae

möts i kamae underifrån

do på hö sida

bakåt, parera med svärdsryggen

sväng runt svärdet, do på vä sida

bakåt, parera med svärdsryggen

 

ta tag i armen med vä hand, korsa fot
stor attack med hö hand

 

metsuke, släpp lös

kamae otoku 

avsluta framåt, kamae otoku

 


TSUKIDASHI

(kodachi)

Hasso

Chudan

attackera mot hand

bakåt jodan
attackera handled

 gå bakåt

gå framåt

kamae otoku 

avsluta framåt, kamae otoku

 


På japanska 2

 

神道夢想流杖道

Shindo Muso Ryu Jodo

 

表技 

Omote Waza

omote=framsida, yta waza=teknik

太刀落

Tachi otoshi

tachi=svärd, otosu=tappa, låta falla

鍔割

Tsuba wari

tsuba=parerplåt, waru= klyva, dela

着杖

Tsukizue

tsuku=nå, tsue=jo=stav

引提

Hissage

hi(ki)sa(garu)=dra tillbaka

左貫

Sakan

sa=hidari=vänster, kan=tsuranaku=tränga igenom

右貫

Ukan

u=migi=höger

霞 

Kasumi

kasumi=dimma

物見

Monomi

mono=någon, något, mi=se monomi=utkik

笠の下 

Kasa no shita

kasa=bambuhatt, shita=under

一例

Ichi rei

ichi=en, rei=hälsning

寝屋内

Neya no uchi

neru=sova, ya=rum, uchi=inuti

細道

Hoso michi

hosoi=smal, michi=väg

 

 

 

内田流 短杖術

Uchida Ryu Tanjojutsu

tan=mijikai=kort, jo=stav, jutsu=teknik

小手

Kote

ko=liten, te=hand

捨身

Sutemi

sutemi=självuppoffring

繰付

Kuritsuke

kuru=snurra, vända, tsukeru=fästa

後杖

Ushirozue

ushiro=bakom, zue=tsue=jo

水月

Suigetsu

sui=vatten, getsu=måne, suigetsu=solar plexus

斜面

Shamen

sha=naname=sned, men=ansikte, framsida

拳催

Kobushikudaki

kobushi=näve, kudaku=krossa

脛催

Sunekudaki

sune=ben

入身

Irimi

iri=att gå in, mi=kropp, person, sinne,

 

 

 

神道霞流剣術

Shinto Kasumi Ryu Kenjutsu

ken=svärd, jutsu=teknik

相寸

Aisui

ai=ömsesidig, sui=sun=ett längdmått

Juu

juu=washi=örn

乳拂

Chibarai

chi=nyuu=mjölk, harau=svepa bort

左輪

Sarin

sa=vänster, rin=hjul

二刀合

Nitoai

ni=två, too=svärd, ai=harmoniera med

Ukekaeshi

uke=mottagare, kaesu=vända tillbaka

摺込

Surikomi

suru=gnugga, surikomi=gnugga in

咽中

Inchuu

in=strupe, chuu=centrum

受流

Ukenagashi

uke=mottagare, nagasu=låta flöda

三受留

Miukedome

mi=tre, tomeru=stoppa

突出

Tsukidashi

tsuki=stöt, dasu=skicka ut

 

 

 


 

Träningsmaterial för chudan

Grundträning.
Alla kihon i både ensamversion och parversion, jo och bokuto.

Former ur Omote-serien. Former ur Chudan-serien. Ranai.
Man kan även träna ZNKR Seitei Kata, och likaså tanjojutsu, kenjutsu och kusarigama.

Chudan-träningen inleds då man börjar behärska Omote-serien på ett fördjupat sätt.

 
 

Chudan waza

 

ITTO

 (tidigare Ichiriki)

Taito

Tsunenokamae

 

mot ansikte, två händer, hö fot fram   
mot suigetsu, handen, vä fot fram

dra svärdet, bakåt

bakåt hikiotochi

menhugg

möt mot ansiktet
bakvänd kuritsuke, utsträckt

hugg mot benet

ner, böjda knän, suigetsu
kontroll på svärdet

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

framåt chudan

hikiotoshiuchi

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)
 

OSHIZUME

 

Taito

Tsunenokamae

luta lite bakåt


för sakta jon mot ansiktet
in i sidan, jämfota
byt grepp

dra svärdet, bakåt

bakåt hikiotoshi

menhugg

mot ansiktet
bakvänd kuritsuke, utsträckt

 

tryck suigetsu

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi (vä)

menhugg

möt rakt mot ansiktet

 

taiatari med vä fot

3 steg bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

framåt chudan

hikiotoshiuchi

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

 


 

MIDAREDOME

 

Hasso

Midaredome yooi (som hissage)

möts i chudan

möts i gyakute

 

gyakuteuchi, slå undan svärdet

bakåt

 

bakåt hasso

hikiotochi no kamae

snett hugg

fram jämfota gyakute ”ton”

 

byt grepp
slå ner svärdet

menhugg 

makiotoshi

3 steg bakåt
bakåt hasso

framåt
framåt ihop, jon horisontell

menhugg

möt mot ansiktet rakt
taiatari med vänster fot

3 steg bakåt hö vä hö, hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

framåt chudan

hikiotoshi uchi

 kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

     


 

USHIROZUE (zen)

 

Taito

Gå 7 steg rakt till en plats 3 steg från uchidachi, 45°.

rei

rei

 

gå 3 steg in framför uchidachi
ryggen mot

små steg vä hö
stort steg vä, tryck fram tsukan

gå framåt vä hö vä

dra och hugg


stort steg framåt åt höger
sväng runt jon och kroppen
attackera mot handled

bakåt byt fot
hugg mot hals

placera jon i sidan
gå in nära
sväng runt och slå

vänd upp

metsuke

kamae otoku

Osame (hidari)

 


 

USHIROZUE (go)

 

Taito

Gå 7 steg rakt till en plats 3 steg från uchidachi, 45°.

rei

rei

 

gå 3 steg in framför uchidachi
ryggen mot

små steg vä hö
stort steg vä, tryck fram tsukan

gå framåt vä hö vä

dra och hugg


vänd och sätt jon i sidan

bakåt jodan

honteuchi mot fot

hugg framåt

bakåt hikiotoshi

 

hikiotoshi uchi

bakåt parera

 

glid bakåt in i kamae

 

 

metsuke

kamae otoku

Osame (migi)
 

TAISHA

 

Hasso

Taisha yooi (som monomi)

djupt hugg

åt vänster
slag mot hand

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

menhugg

möt mot ansikte
bakvänd kuritsuke, utsträckt

 

tryck bort suigetsu

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi (vä)

menhugg


hota mot ansiktet
bakvänd bakvänd ”kuritsuke”
taiatari med vä fot

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

framåt chudan

hikiotoshi uchi

kamae o toku

metsuke

 

Osame (migi)

 


 

KENGOME (två svärd)

 

In i kamae först med kodachi (vä)
sen med odachi (hö)

Kengome yooi (som hissage)

gå fram

jon mot ansiktet
korsa med hö fot, litet steg m vä

rygga bakåt, höj hö hand
steg bakåt m vä fot, kodachi vid sidan

höj händerna

tsuki med kodachi

bakåt
slå mot kodachi

bakåt (släpp kodachi)
byt fot, hugg mot hals


framåt jämfota gyakute ”ton”byt grepp
slå ner svärdet

bakåt jodan


kaeshi zuki


sänk

metsuke

kamae otoku

Osame (hidari)

 

KIRIKAKE

 

Hasso

Kirikake yooi (som monomi)

djupt hugg

åt vänster
slag mot hand


parera

sänk jon under svärdet, korsa m vä fot
gyakute uchi

bakåt byt fot, sväng runt, hugg mot hals

in i sidan, gå runt, ner på knä, nära
skydda med jon

vänd upp

full längd med jon, metsuke

kamae o toku

Osame (hidari), res upp


 

SHINSHIN

 

Wakigamae (bakåt)

Tsune no kamae

framåt bakåt till hasso

långsträckt tsuki, bakåt hikiotoshi

menhugg

möt mot ansiktet 
bakvänd kuritsuke, snäv

dohugg

fram jämfota, in i sidan

bakåt hasso

”streck”

hugg lite snett

steg åt sidan, höger, slag mot hand

enhandshugg mot hals

ner, kuritsuke med omvänd hand

bakåt

in i sidan

vänd upp

metsuke

kamae o toku

Osame (hidari)

 

RAIUCHI

 

Hasso

Raiuchi yooi  (som kasumi)

möts i chudan

möts i gyakute no kamae

yokomenhugg

åt höger, tsuki mot suigetsu

bakåt

 

hugg mot halsen

gå runt åt vänster
tsuki i sidan

bakåt

metsuke

 kamae otoku

Osame (hidari)
 

YOKOGIRIDOME

 

Yokogiridome yooi

Yokogiridome yooi

hugg snett

fram jämfota, gyakute, ”ton”


bakåt

byt grepp
slå ner svärdet

menhugg

vänster in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

menhugg

honteslag utan steg förbi

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

menhugg

kuritsuke

 

gå in
bakåt, slag mot bröstet

vänd upp

metsuke

kamae o toku

Osame (hidari)

 

 


 


HARAIDOME

 

Taito

Tsune no kamae

luta lite bakåt

för sakta jon mot ansiktet
in i sidan jämfota
byt grepp (som ranai kodachi). kontroll

dra svärdet bakåt

bakåt hikiotoshi no kamae

menhugg

hota mot ansiktet
bakvänd kurutsuke, snäv

dohugg

fram jämfota, in i sidan

lös upp

metsuke

kamae o toku

Osame (hidari)

 

 

 

SEIGAN

 

 

Taito

Tsune no kamae

 

 

 

mot ansikte, vä fot fram
mot suigetsu, hand, hö fot fram

 

dra svärdet
bakåt

 

 

 

gyakute zuki

 

 hugg mot arm

bakåt jämfota

 

 

slag mot huvudet, jämfota, händerna ihop

 

 bakåt

metsuke

 

 kamae otoku

Osame (migi)

Ranai

 

 


RANAI     (odachi)

 

Taito

Tsune no kamae

luta lite bakåt

för sakta jon mot ansiktet
in i sidan jämfota
byt grepp, kontroll

dra svärdet bakåt

bakåt hikiotoshi no kamae

hugg men

hota mot ansiktet
bakvänd kurutsuke, snäv

hugg do

fram jämfota
in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

hugg snett

fram jämfota gyakute ”ton”


bakåt 

byt grepp
slå ner svärdet

menhugg

vänster, in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

 

attackera honte uchi

bakåt parera

 

tryck på 2 steg

bakåt 2 steg

sväng runt, snett hugg

bakåt jämfota, jon horistontellt högt
tsuki in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

menhugg

kuruhanashi

bakåt

 

hugg mot hand

bakåt hikiotoshi no kamae

framåt tsuki

bakåt honte no kamae

bakåt 

framåt 2 steg

bakåt 
hasso

skjut fram jon, sväng runt
honte slag, vä fot fram

hugg mot hand

bakåt jämfota, jon ovanför huvudet
fall ner mot suigetsu

dohugg

dobaraiuchi-parering

bakåt hasso

stort rakt slag fram

menhugg

undanslagning från vänster 

 

hasso

 kamae otoku

slag mot bröstet

 

metsuke

 

Osame (migi)

 


 


RANAI     (kodachi)

 

Taito

Tsune no kamae

luta lite bakåt

för sakta jon mot ansiktet
in i sidan jämfota
byt grepp (olikt mot odachi), kontroll

dra svärdet bakåt

bakåt hikiotoshi no kamae

hugg men

hota mot ansiktet
bakvänd kurutsuke

hugg do

fram jämfota
in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

hugg snett

fram jämfota gyakute ”ton”


bakåt 

byt grepp
slå ner svärdet

menhugg

vänster, in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

 

attackera honte uchi

bakåt parera

 

tryck på 2 steg

bakåt 2 steg

sväng runt, snett hugg

bakåt jämfota, jon horistontellt högt
tsuki in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

menhugg

kurihanashi

bakåt

 

hugg mot hand

bakåt hikiotoshi no kamae

framåt tsuki

bakåt honte no kamae

bakåt 

framåt 2 steg

bakåt 
hasso

skjut fram jon, sväng runt
honte slag, vä fot fram

hugg mot hand

bakåt jämfota, jon ovanför huvudet
fall ner mot suigetsu

dohugg

dobaraiuchi-parering

kamae otoku

 

 

metsuke

 

Osame (migi)

 


 

Isshin Ryu Kusarigamajutsu

 

ISSHIKI

 

Hasso


Inta utgångpositionen
kaman i hö hand greppad i vinkeln
kulan hängande från vä hand
tre steg fram

 

hugg


ta ett steg bakåt vänster
ta ett steg bakåt höger
makisnurr runt svärdet

tsuki

dra vä hand bortåt bakåt, fram m hö fot ner på vä knä, spetsen mot suigetsu

kamae o toku

framåt ihop upp

backa
lossa snöret

backa

 


 SOEMI

 

Hasso


Inta utgångpositionen
(som isshiki)

 

hugg


ta ett steg bakåt vänster
ta ett steg bakåt höger
makisnurr runt svärdet

tsuki
dra vä hand åt hö samtidigt vä fot åt hö, 
släpp snöret med vä hand, mot ansiktet mot arm
gå in med hö fot, samtidigt m armen
eggen mot halsen

backa, kamae o toku

framåt ihop

backa
lossa snöret

backa

 


 


HAGAESHI

 

Hasso


Inta utgångpositionen
(som isshiki)

 

hugg


ta ett steg bakåt vänster
ta ett steg bakåt höger
makisnurr runt svärdet


bakåt jodan

släpp loss lite

hugg

åt höger, vänd 90 °
hugg mot nacken, runt halsen

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa
lossa snöret

backa

 


 

MUGAN

 

Hasso


Inta utgångpositionen
(som isshiki)

 

slå kulan i golvet, vä fot fram

backa

 

hugg

fram jämfota parera med vinkeln

 

gå in med hö fot, tryck ner,
mot handen, jämfota

 

gå runt, bakåt med hö fot
slå kulan i ryggen

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 

JUMONJI

 

Hasso

Byt grepp, hö hand längst ut i handtaget

hugg

fram jämfota parera med eggen

 

svep runt, mot ansiktet

 

håll spetsen mot ansiktet
gå runt, bakåt med hö fot
slå kulan i ryggen

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 


 

 


FURIKOMI (zen)

 

GedanInta utgångspositionen
kaman i vä hand bakåt
snöret med kulan i hö hand
snurra på vä sida

 

släpp kulan mot ansiktet

 

fatta tag i kaman med hö hand
gör ett utfall mot handen

släpp ena handen
bakåt till hasso

 

 

fram jämfota 
snöret sträckt mellan händerna

hugg

parera med eggen

håll emot

spetsen mot ansiktet, gå in med vä fot

håll emot
några steg bakåt

tryck sakta ner mot suigetsu
några steg framåt, kontroll

 

ta tag i hakaman, vrid till

 

hugg mot suigetsu

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 


 

FURIKOMI (go)

 

GedanInta utgångspositionen
kaman i vä hand bakåt
snöret med kulan i hö hand
snurra på omväxlande vä, hö sida

 

släpp kulan mot ansiktet

 

fatta tag i kaman med hö hand
gör ett utfall mot handen

släpp ena handen
bakåt till hasso

 

 

fram jämfota 
snöret sträckt mellan händerna

hugg

parera med eggen

håll emot

spetsen mot ansiktet, gå in med vä fot

håll emot
backa större
(ansats till hugg)följ efter, spetsen in i sidan
vä hand under eggen, handtaget upp

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa
 

ISO NO NAMI

 

Hasso

Inta utgångspositionen, tre steg fram
greppa kaman i vinkeln, chudan

 

hugg mot handen

bakåt, jodan

 

slå ner svärdet
gå in mot händerna
gå in jämfota

 

gå runt, bakåt med hö fot
slå kulan i ryggen

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 

TATSUMIMAKI (makiotoshi)

 

Hasso

Inta utgångspositionen
(som isshiki), runt två fingrar

 

hugg
 

fram jämfota
parera med snöret, händerna upp

 

åt höger
snurra runt svärdet, hö hand upp

 

tillbaka i mitten
åt vänster, vä hand upp

 
följ efter

dra bakåt

vänd upp, kamae o toku

lossa, framåt ihop

backa

backa

 

MIDOKOROZUME

 

Hasso

Inta utgångspositionen
(som isshiki), runt två fingrar

 

hugg
 

fram jämfota
parera med snöret, händerna upp

hugg do över vä axel

parera med snöret, hö hand upp

hugg rakt

åt hö, fram med hö fot
slå ner med hö hand, eggen mot handled

backa

1 steg in

kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 

UKIFUNE

 

Hasso

Inta utgångspositionen
(som isshiki)

 

hugg


ta ett steg bakåt vänster
ta ett steg bakåt höger
makisnurr runt svärdet

bakåt jodan


fram med hö fot, ner på vä knä
rikta eggen mot, med öppen hand

sänk, kamae o toku

framåt ihop, res upp

backa

backa


 

SODEGARAMI

 

Hasso


Inta utgångpositionen
(som isshiki), runt ett finger

hugg

fram jämfota parera med vinkeln

 

gå in med hö fot, tryck ner

 

mot handen, jämfota

 

ta snöret runt kroppen
bägge ändarna med vä hand
dra hö hand bakåt och spänn snöret
vrid vä hand

 
följ med

gå tre steg

vänd upp, backa, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 

 


På japanska 3

 

中段技 

Chudan Waza

chu=mitten, waza=teknik

一刀 (一力)

Itto (Ichiriki)

ichi=en, ett, to=svärd, riki=styrkat

押詰 

Oshi zume

osu=trycka tsume=pressas in

乱留 

Midare dome

midare=oordning, förvirring tome=stoppa

後杖 

Ushiro zue

ushiro=bakom tsue=jo

待車  

Tai sha

tai=väntande sha=vagn, hjul

間込 

Ken gome

ken=6 fots avstånde, -komu=komma in i

切懸 

Kiri kake

kiri=hugga, skära kakeru=börja, starta

真進 

Shin shin

shin=sanning, shin=framsteg, avancemang

雷打 

Rai uchi

rai=åska uchi=slag

横切留  

Yoko giri dome

yoko=horisontell, från sidan

払留  

Harai dome

harai=svepa undan, parera

清眼

Sei gan

sei=ren, klar gan=ögon

 

 

 

一心流 鎖鎌術 

 

Isshin Ryu Kusarigama Jutsu

shin=hjärta kusari=kedja gama=skära

居敷 

Isshiki

iru=vara, existera shiku=sprida ut

添身 

Soemi

sou=följas åt, mi=kropp

羽返 

Hagaeshi

ha=vingar, fjädrar kaesu=vända om

無眼 

Mugan

mu=inget gan=ögon

十文字  

Jumonji

ju=tio moji, monji=skrivtecken

振込 

Furikomi

furu=svänga –komu=komma in

磯之浪 

Iso no nami

iso=havsstrand nami=våg

巽巻 

Tatsumi maki

tatsumi=sydöst maki=rulle maku=snurra, rulla

三所詰

Mi dokoro zume

mi=tre tokoro=platser zume=slutspel, ”matt”

浮舩 

Ukifune

uki=flytande fune=båt

袖搦

Sode garami

sode=ärm karameru=binda, arrestera

 

 

 

 


 

Träningsmaterial för kage

Grundträning.
Alla kihon i både ensamversion och parversion, jo och bokuto.

Former ur Omote-serien, Chudan-serien, Kage-serien. Ranai.
Gohon no midare och Samidare.
Man kan även träna ZNKR Seitei Kata, och likaså tanjojutsu, kenjutsu, kusarigama och jutte.

Kage-träningen inleds då man börjar behärska Chudan-serien på ett fördjupat sätt.

 
 

Kage waza

 

TACHIOTOSHI

 

Taito

Tsune no kamae

 

möts i chudan

möts i hidari honte no kamae

dohugg

parera, doobaraiuchi med gyakutefattning
direkt mot ansiktet

steg bakåt

glid med handen längs jon till fjärdedel
vänd runt, attackera med hontefattning

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

 

TSUBAWARI

 

Hasso

Tsubawari yooi

sänk sakta
möts i chudan

fram med jon
möts i gyakute no kamae

menhugg

fånga handen


  bakåt parera

byt grepp
attackera

tryck på 2 steg

bakåt 2 steg

sväng runt, snett hugg

bakåt jämfota, jon högt horisontellt,
tsuki in i sidan

backa,
kamae otoku

metsuke

 

Osame (hidari)

 

TSUKIZUE

 

Hasso

Tsukizue yooi

hugg

vä fot fram, glid ner med handen på jon
hö fot fram, jon mot ansiktet

bakåt 3 steg

tryck på 3 steg

ansats till hugg

kuritsuke

glidsteg bakåt

tsuki mot sidan

 

metsuke

kamae otoku

Osame (migi)

 

HISSAGE (kodachi)

 

Taito

Hissage yooi

 

attackera

möt mot ansiktet
vänd runt 90°, jon under handen

ta tag vid nacken

vänd tillbaka 90°, honteattack

backa, skydda med handen

 

attackera

fånga upp handen,
kuritsuke

glidsteg bakåt

tsuki mot suigetsu,
metsuke

kamae otoku

Osame (hidari)

 


 

SAKAN

 

Hasso

Sakan yooi

stort svep
tsuki


åt höger fånga upp handen

bakåt
tsuki

gå runt åt vänster
tsuki in i sidan

bakåt

metsuke

kamae otoku

Osame (hidari)

 

UKAN

 

Hasso

Ukan yooi

stort svep
tsuki


åt vänster, honte uchi

bakåt

framåt 2 steg

bakåt
hasso

skjut fram jon, sväng runt
honte slag, vä fot fram

hugg mot hand

bakåt jämfota, jon ovanför huvudet
fall ner mot suigetsu

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

 


 

KASUMI

 

Hasso

Kasumi yooi

påbörja attack,
parera


framåt attack utan steg förbi

bakåt hasso

steg fram, fullfölj slaget till golvet

menhugg

undanslagning från vänster

kamae otoku

slag mot bröstet

 

metsuke

 

Osame (migi)

 

 

MONOMI

 

Hasso

Monomi yooi

djupt hugg

åt vänster
slag mot hand

liten ansats till initiativ

tryck till, markera

gå bakåt 3 steg, snabbare mot slutet

gå framåt med tryck 3 steg

bakåt till jodan

tsuki, långt kiai (yari-kiai)
tillbaka

sänk

metsuke

kamae otoku

Osame (hidari)

 


 

KASANOSHITA

 

Hasso

Kasanoshita yooi

sänk sakta
möts i chudan

sväng runt
glid in i honte no kamae

menhugg

in mot sidan, byt grepp, fånga handen

 

byt grepp, attackera honte

bakåt parera
tryck på 2 steg


bakåt 2 steg

sväng runt, snett hugg


bakåt jämfota
jon horisontellt högt
tsuki in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

menhugg

bakvänd kuritsuke

 

gå runt, honte uchi

vänd upp

metsuke

kamae otoku

Osame (hidari)

 


 

ICHIREI (zen)

 

Taito

Ichirei yooi
dra jon halvlängd åt höger
slag mot hand

dra svärdet
bakåt

 

 

gyakute zuki

hugg mot arm

bakåt hasso
slag mot bröstet

 

metsuke

kamae otoku

Osame (migi)

 

 

ICHIREI (go)

 

Taito

Ichirei yooi
dra jon halvlängd åt höger
slag mot hand

dra svärdet
bakåt

 

 

gyakute zuki

hugg mot arm
 

bakåt armarna högt, korsade,
(jo mot ansikte)
placera suigetsu


bakåt

sänk händerna, steg fram, stöt

 

metsuke

kamae otoku

Osame (migi)

 

NEYANOUCHI (zen)

 

Hasso

Seiza

sänk sakta
möts i chudan

greppa jon med hö hand
vä hand i änden, korsa


bakåt

makiotoshi, bakåt

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi), res upp

 

NEYANOUCHI (go)

 

Hasso

Seiza

sänk sakta
möts i chudan

greppa jon, vä hand främst
glid ner med hö hand till änden, korsa


bakåt

makiotoshi, bakåt

kamae otoku

metsuke

 

Osame (hidari), res upp

 

HOSOMICHI

 

Hasso

Hosomichi yooi

 

hugg mot hand

sänk jon, hö fot fram
placera

bakåt

in i sidan, vä fot fram

kamae otoku

metsuke

 

Osame (hidari)

 

 

Samidare

 

ICHIMONJI

 

Hasso

Ichimonji yooi (jon i golvet)

menhugg

stort slag fram

menhugg

makiotoshi, omvänd

 

lås svärdet, tryck upp

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

 

 

JUMONJI

 

Hasso

Jumonji yooi (jon i golvet)

menhugg

stort slag fram

menhugg

makiotoshi, omvänd

 

lås svärdet

 

bakåt jämfota, jon längs kroppen

 

slag mot bröstet

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

 

 

KODACHIOTOSHI

 

Chudan + jodan

Kodachiotoshi yooi (jon i golvet)

 

slag mot kodachi

släpp kodachi bakåt

 

menhugg

undanslagning från vänster

 

hasso

 

slag mot bröstet

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

 

 

MIJIN

 

Taito

Mijin yooi (som kasanoshita 90°)

 

slag mot suigetsu

dra
dohugg


dobaraiuchiparering

 

dobaraiuchi, låsning

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

 


 

MIJIN (ura)

 

Taito

Mijin yooi (som kasanoshita 90°)

 

slag mot suigetsu

dra
dohugg med hö hand


dobaraiuchiparering


bakåt hasso

stort slag fram

menhugg

undanslagning från vänster
hasso

 

slag mot bröstet

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

 


 

 

GANTSUBUSHI

 

Taito

Gantsubushi yooi (som kasanoshita 90°)

 

slag mot suigetsu

 
bakåt

upp mot ansiktet
framåt 2 steg

bakåt hasso

skjut fram jon, sväng runt

 

honteslag, vä fot fram

hugg mot arm

bakåt armarna högt, korsade,
(jo mot ansikte)
placera suigetsu

 
bakåt


sänk händerna, steg fram, stöt (3 steg)

 

metsuke

kamae otoku

Osame (migi)

 


 

 

Gohon no midare

 

TACHIOTOSHI NO MIDARE

(Tachiotoshi + midaredome)

Hasso

Tsune no kamae

möts i chudan

möts i gyakute no kamae

 

åt vänster med hö fot
gyakuteuchi mot huvud

parera
sväng runt, hugg mot hals

 

 
bakåt

möt mot ansiktet, inget steg
kurihanashi mot armarna

hugg mot hand

bakåt hikiotoshi

framåt
tsuki

bakåt honte
makiotoshi

3 steg bakåt

framåt

bakåt hasso

framåt ihop, jon horisontell

menhugg

möt mot ansiktet rakt
taiatari med vä fot

3 steg bakåt hö vä hö hasso

bakåt hikiotoshi

framåt chudan

hikiotoshi uchi

 

metsuke

kamae otoku

Osame (migi)

 


 

 

SAKAN NO MIDARE

 (Sakan + Ichirei)

Hasso

Sakan yooi

stort svep
tsuki


åt höger fånga upp handen

bakåt
tsuki

gå runt åt vänster
tsuki in i sidan

bakåt sänkt svärd
steg bakåt hasso

framåt honte uchi

hugg mot handen

sänk jon
slag mot svärdet
slag mot handen

bakåt höjt svärd

 

 

gyakute zuki

 hugg mot arm

bakåt hasso

 

slag mot bröstet

 

metsuke

 kamae otoku

Osame (migi)

 


 

KENGOME NO MIDARE

 (Kengome + Shinshin)

In i kamae först med kodachi (vä)
sen med odachi (hö)

Kengome yooi (som hissage)

gå fram

jon mot ansiktet
korsa med hö fot, litet steg m vä

rygga bakåt, höj hö hand
steg bakåt m vä fot, kodachi vid sidan

höj händerna

tsuki med kodachi

bakåt
slå mot kodachi

bakåt (släpp kodachi)
byt fot, hugg mot hals


framåt jämfota gyakute ”ton”byt grepp
slå ner svärdet

bakåt jodan


kaeshi zuki

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

menhugg

hota mot ansiktet 
bakvänd kuritsuke, snäv

dohugg

fram jämfota, in i sidan

bakåt hasso

”streck”

hugg lite snett

höger, steg åt sidan, slag mot hand

enhandshugg mot hals

ner, kuritsuke med omvänd hand

bakåt

in i sidan

vänd upp

metsuke

kamae o toku

Osame (hidari)

 


 

KASUMI NO MIDARE

 (Kasumi + Yokogiridome)

Hasso

Kasumi yooi

sänk sakta
möts i chudan

gyakute no kamae

bakåt

gyakuteuchi slå undan svärdet

bakåt hasso

hikiotoshi no kamae

menhugg

kurihanashi mot armarna

4 steg bakåt vä hö vä hö, hasso

hikiotoshi no kamae bakåt vänster

menhugg

kurihanashi mot armarna

bakåt hasso

hikiotoshi no kamae bakåt höger

hugg snett

fram jämfota, gyakute, ”ton”


bakåt

byt grepp
slå ner svärdet

menhugg

in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

menhugg

honteslag utan steg

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

menhugg

kuritsuke

 

gå in
bakåt, slag mot bröstet
slag mot nacken

vänd upp

metsuke

kamae o toku

Osame (hidari)

 


 

SHAMEN NO MIDARE

 (Shamen + Ranai)

Hasso

jon i golvet som Ichimonji

djupt hugg 

åt höger
gyakute uchi

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi via mittlinjen

menhugg

slag mot sune (skenbenet)
upp mot tsuka

 

kurihanashi mot armarna


bakåt
parera

framåt, tre steg, hota med jon
honte uchi

tryck på två steg

bakåt två steg

sväng runt snett hugg

bakåt jämfota, jon horistontellt högt
tsuki in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

menhugg

kurihanashi


bakåt

ett steg framåt

 

hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

framåt hugg

ett steg bakåt


bakåt 

hikiotoshi uchi

 

 

metsuke

 

Osame (migi)

 


 På japanska 4

影技 

Kage waza

kage=skugga, waza=teknik

 

 

 

五月雨 

Samidare

samidare=vårregn

一文字 

Ichimonji

ichi=ett monji=skrivtecken

十文字 

Jumonji

ju=tio monji=skrivtecken

小太刀落 

Kodachi otoshi

kodachi=kortsvärd, otosu=låt falla

ミジン 

Mijin

 

眼ツブシ

Gantsubushi

gan=ögon tsubusu=krossa

 

 

 

五本の乱れ

Gohon no midare

gohon=5 st, midare=oordning, förvirring, tumult

 

 

 

 


Okuden

 

Oku no kazari (Rei)

Äldre typ av hälsning som brukar göras vid Okuden.


Den utan vapen går först
till en plats 5-6 steg från mitten, vänd mot shinzen.

Den som har vapen har jon innerst under armen, håller svärdet också underifrån
till en plats 5-6 steg från mitten, vänd mot shinzen.

sänk ner till sonkyo (kvinnor: knäna i golvet)

gå fram 45° mot mitten. sänk ner

 

lägg ner jon först,
sen svärdet med eggen mot dig själv.


upp till stående

backa tillbaka till utgångspositionen

gå 45° utåt, till i linje med vapen och den andre, vänd mot varandra

gå 45° utåt, till i linje med vapen och den andre, vänd mot varandra

sänk ner till sonkyo (eller alternativet)

sänk ner till sonkyo (eller alternativet)

buga

buga

upp till stående

upp till stående

Härifrån brukar första formen i Okuden göras.


 

Avslutande hälsning

 

Stå vända mot varandra

 

gå fram

gå fram

ett långsamt dohugg

litet steg bakåt och parera

bakåt till jämfota

framåt till jämfota, luta jospetsen nedåt

sänk ner, lägg ner svärdet

sänk ner, lägg ner jon

res upp

res upp

backa till utgångplatsen

backa till utgångplatsen

sänk ner till sonkyo (eller alternativet)

sänk ner till sonkyo (eller alternativet)

buga

buga

upp till stående

upp till stående

gå 45°

gå 45°

vänd mot vapnen och shinzen

vänd mot vapnen och shinzen

sänk dig ner till sonkyo (eller alternativet)

gå mot vapnen, sänk dig ner

 

korsa armarna ta svärdet

 

lägg svärdet över jon

 

korsa armarna över jon och svärdet

 

ta bägge till under vänster arm


upp till stående

res upp, backa tillbaka till utgångsplatsen

vänd, invänta den andra och gå ut

vänd och gå ut, mot den andra

 


 

SENGACHI

 

Gå mot varandra och vapnen

Gå mot varandra och vapnen

Sista steget vä fot vid tsukan

Sista steget hö fot vid jon

Greppa med hö hand

Greppa med hö och vänster hand


Bakåt låg position på knä spetsen bakåt

Steg fram och gör makiotoshi, kroppen först sen jo, metsuke

 

Osame (hidari):

 

Jons full längd mellan händerna

 

Upp åt höger, fixera vä hand

 

Glid ner med hö hand, samma riktning 
jon mot bröstet

 

jon mot ansiktet, vrid ner hö hand

 

full längd mellan händerna
fram med hö hand, framåt ihop

 

3 steg bakåt

Res upp, för svärdet sakta framåt, via jämfota, till kamae otoku

backa

 

 

backa

 


 

TSUKIDASHI

 

På knä, tachi i bältet

Gå fram


luta lite bakåt

sträck fram jon mot ansiktet som ranai fast med inåtvridning

dohugg, vä knä i golvet

dobaraiuchi som i tachiotoshi kage


sjunk ner bakåt, sitt på foten

slag mot huvudet

 

Osame (migi):

 

Jon full längd mellan händerna

 

Upp åt vänster, fixera hö hand

 

Glid ner med vä hand, samma riktning 
jon mot bröstet

 

jon mot ansiktet, vrid ner vä hand

 

fram med hö hand, framåt ihop

 

3 steg bakåt

Res upp, först jämfota
kamae otoku, backa

 

backa

 


 

UCHITSUKE

 

På knä, tachi i bältet

Gå fram


luta lite bakåt

sträck fram jon mot ansiktet

 

jon bakåt ner i golvet

dra, menhugg

lyft jon, undanslagning från vänster

 

hasso

 

slag mot bröstet, suigetsu

 

steg fram, ta stöd mot höften med jon

 

sjunk bakåt

räta upp kroppen lite
upp mot ansiktet, glid lite bakåt

 

Osame

Res upp, först jämfota
kamae otoku

 

 

 

KOTEDOME

 

På knä, tachi i bältet

Gå fram, sätt ner jon som i tsukizue

res upp, ansats till drag

fall ner mot handen med jon

 

steg fram, ta stöd mot höften med jon

 

sjunk bakåt

räta upp kroppen lite
upp mot ansiktet, glid lite bakåt

 

Osame

Res upp, först jämfota
kamae otoku

 
 

HIKISUTE

Två jo i mitten invid varandra

Gå fram

Gå fram

Försök gripa tag i jon,
sänk kroppen, vä fot fram,
vä hand fram. hö hand vid jons ände


Sänk kroppen, vä fot fram
grip bägge jo, en hand vardera

 

skjut bak hö hand med den andres jo

 

lyft upp vä hand, grip m hö hand

 

upp mot ansiktet

 

Osame

Res upp, först jämfota

 
KOTEGARAMI

Två jo i mitten invid varandra

Gå fram

Gå fram

Försök gripa tag i jon,
sänk kroppen, vä fot fram,
vä hand fram. hö hand vid jons ändeSänk kroppen, vä fot fram
grip bägge jo med bägge händerna,
vä hand fram. hö hand vid jons ände
(den andres fingrar emellan)

 

Stå upp luta fram
vrid inåt neråt skruva åt höger

 

lossa

 

Osame:

 

Bägge jo full längd mellan händerna

 

fram med hö hand, framåt ihop

 

3 steg bakåt

Res upp, först jämfota

 

 


JUTTE

Två jo i mitten invid varandra

Gå fram

Gå fram med jutte i hö hand

Försök gripa tag i jon,
sänk kroppen, vä fot fram,
vä hand fram. hö hand vid jons ände


hö fot till vänster om jo
vä fot på bägge jo, dra bak foten

Titta upp

Slå med jutte mot huvudet

 

Osame:

Res upp jämfota

gå ihop

 


MIKAERI

Liknar ushirozue go

Taito

Gå 7 steg rakt till en plats 3 steg från uchidachi, 45°.

rei

rei

 

gå 3 steg in framför uchidachi
ryggen mot

små steg vä hö
stort steg vä, tryck fram tsukan

gå framåt vä hö vä

dra och hugg


vänd och sätt jon i sidan

stå kvar

honteuchi mot huvud, skifta steg

 

Osame

kamae o toku

 

 


 

AUN

Liknar tachiotoshi

Hasso

Tsunenokamae

möts i chudan

möts i gyakutenokamae

 

åt vänster med höger fot 

 

honte uchi mot huvud

stå kvar

 

 

Osame

kamae o toku

 

 

 

UCHIWAKE (två svärd)

 

In i kamae först med kodachi (vä)
sen med odachi (hö)

jon i golvet som Ichimonji

gå fram

gå fram

 

stort slag fram, hö fot fram

steg undan bakåt,
undan med bägge händer stort åt sidan

 

fram vä fot, vä hand med kodachi mot jo

 

små steg in, odachi mot jo i kors,
tryck ner

 

 

fram skifta fot
honteslag mot huvud, vä fot fram

 

skifta händer

 

Osame

kamae otoku

 

 


 

SUIGETSU (två svärd)

 

In i kamae först med kodachi (vä)
sen med odachi (hö)

jon i golvet som Ichimonji

gå fram

gå fram

 

stort slag fram, hö fot fram

steg undan bakåt,
undan med bägge händer stort åt sidan

 

fram vä fo, vä hand med kodachi mot jo

 

små steg in, odachi mot jo i kors,
tryck upp

 

 

bakåt skifta fot
honteslag mot huvud, vä fot fram

res upp och parera  i kors

 

 

glid in vä fot fram, vä hand mot suigetsu

 bakåt och sänk

ner med hö knä, sänk hö hand
glid in i honte no kamae

 

Osame

kamae otoku

 

 

 


 

 

SAYUDOME (två svärd)

 

In i kamae först med kodachi (vä)
sen med odachi (hö)

jon i golvet som Ichimonji

gå fram

gå fram

 

stort slag fram, hö fot fram

steg undan bakåt,
undan med bägge händer stort åt sidan

 

fram vä fo, vä hand med kodachi mot jo

 

små steg in, odachi mot jo i kors,
tryck upp

 

 

bakåt skifta fot
honteslag mot huvud, vä fot fram

res upp och parera i kors

 

 

gyakute zuki, ner på knä

kodachi kontroll mot jo

 

enhandhugg med odachi

res upp, bakåt, slå undan odachi, honte

 

Osame

kamae otoku

 


 

Ikkaku Ryu Juttejutsu

 

UKEN

 

Hasso

Inta utgångpositionen jutte i hö hand

menhugg

svinga fram bakänden på jutten mot ansiktet, hö fot fram

 

vä hand greppa armen ovanifrån

 

hö hand bakåt nästan jodan för ett slag mot huvudet, steg fram med vä fot

 

gå, sänk hö hand till koshi
steg på foten, vrid vä hand uppåt

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

 

sänk kamae otoku

framåt jämfota

 

SAKEN

 

Hasso

Inta utgångpositionen jutte i hö hand

menhugg

uke nagashi, vä fot fram, vänd ryggen

 

vä hand greppa armen ovanifrån
attack mot huvudet, steg fram, hö fot fram

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

gå, sänk hö hand till koshi,
steg på foten, vrid vä hand uppåt

bakåt sänk kamae otoku

framåt jämfota

 


 

ZANKEN

 

Hasso

Inta utgångpositionen tessen i vä hand

 

djupt hugg

litet steg bakåt vänster parera med jutte
korsa över tessen på hö sida om svärdet

bakåt hasso

fram jämfota

djupt hugg

litet steg bakåt höger parera med tessen
korsa över jutte på vä sida om svärdet

 

steg fram vä sida med hö fot
för svärdet åt höger
vrid hö fot och hand samtidigt

 

skjuter ifrån tessen bakåt

 

vä hand greppar i armen 
vä fot fram attack mot men

 

gå fram, sänk hö hand till koshi
steg på foten, vrid vä hand uppåt

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

 

sänk kamae otoku

framåt jämfota

 


 

KEAGE KEN

 

Hasso

Inta utgångpositionen jutte i hö hand

Menhugg

svinga fram bakänden på jutten mot ansiktet, hö fot fram

 

vä hand greppa armen ovanifrån

 

hö hand bakåt nästan jodan för ett slag mot huvudet, steg fram vä fot

 

Släpp ner jutte
grip med hö hand uchis vä armbåge
vrid in uppåt
rikta en spark med hö knä mot skrevet

gå bakåt sakta 

lossa greppet

sänk kamae otoku

framåt jämfota

 

 

 

 


 

ICHIRAN KEN

 

Hasso

Inta utgångpositionen tessen i vä hand

 

djupt hugg

litet steg bakåt höger parera med tessen
korsa över jutte på vä sida om svärdet

bakåt hasso

fram jämfota

djupt hugg

litet steg bakåt vänster parera med jutte
korsa över tessen på hö sida om svärdet

bakåt hasso

fram jämfota

hugg mot benen lågt

Hoppa

sväng runt svärdet, dohugg

parera med tessen rakt upp,
hö hand med jutten snett neråt

menhugg

gå fram jämfota och parera i kryss med böjda armar

 

steg fram vä sida med hö fot
för svärdet åt höger
vrid hö fot och hand samtidigt

 

skjuter ifrån tessen bakåt

 

vä hand greppar i armen 
vä fot fram attack mot men

 

gå fram, sänk hö hand till koshi
steg på foten, vrid vä hand uppåt

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

 

sänk kamae otoku

framåt jämfota

 


 

IRIMI

 

Taito, sitt ner

Inta utgångpositionen  

 

 
Rygga undan lite

Sätt fram juttespetsen mot ansiktet
Backa bakåt ner med vä knä, jutte mot golvet

Utfall och hugg

Skifta fotställning, hö knä ner, parera
Rörelse fram, tryck ner svärdet

 

 

Res upp

Ta tag om armen uppifrån med vä hand
Lyft hö hand
slå mot men, samtidigt res upp

 

gå fram, sänk hö hand till koshi
steg på foten, vrid vä hand uppåt

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

 

sänk kamae otoku

framåt jämfota

 


 

IPPU

 

Hasso

Inta utgångpositionen, chudan

 Gå

 
Hugg


Lite bakåt
jutte ovanifrån över svärdet

 

Ta tag om armen uppifrån med vä hand
Lyft hö hand
slå mot men

 

gå fram, sänk hö hand till koshi
steg på foten, vrid vä hand uppåt

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

 

sänk kamae otoku

framåt jämfota

 


MEATE

 

Hasso

Inta utgångpositionen  
fram med jutte, tummen upp

 Gå

 
Menhugg


svinga fram bakänden på jutten mot ansiktet, hö fot fram

 

Ta tag om armen uppifrån med vä hand
Lyft hö hand
slå mot men

 

gå fram, sänk hö hand till koshi
steg på foten, vrid vä hand uppåt

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

 

sänk kamae otoku

framåt jämfota

UTO

 

Hasso

tessen i vä hand chudan, jutte i jodan

 Gå

 Hugg

 

undvilk hugget, höj vä hand,
parera m tessen, vrid handen
samtidigt steg fram med hö fot

 

 

slå mot handen med jutte
steg fram med vä fot

 

Ta tag om armen uppifrån med vä hand
Lyft hö hand
slå mot men

 

gå fram, sänk hö hand till koshi
steg på foten, vrid vä hand uppåt

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

 

sänk kamae otoku

framåt jämfota

 

 


 

GORIN

 

Taito, sitt ner

Inta utgångpositionen  

 

 
Rygga undan lite

jutte mot ansiktet (som Irimi)
Backa bakåt ner med vä knä, jutte mot golvet

Utfall och hugg

svinga fram bakänden på jutten mot ansiktet, hö fot fram, vä knä ner

 

 

Res upp

Ta tag om armen uppifrån med vä hand
Lyft hö hand
slå mot men, samtidigt res upp

 

 

gå fram, sänk hö hand till koshi
steg på foten, vrid vä hand uppåt

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

 

sänk kamae otoku

framåt jämfota


 

ISSEI

 

Hasso

Utgångsposition som tsubawari

 Gå

 

 
Hugg


Lite bakåt
jutte ovanifrån över svärdet

 

Ta tag om armen uppifrån med vä hand
Lyft hö hand
slå mot men

 

gå fram, sänk hö hand till koshi
steg på foten, vrid vä hand uppåt

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

 

sänk kamae otoku

framåt jämfota

 


KASUMI KEN

jutte med kula

Hasso

Utgångsposition

 Gå

 Gå

 
Hugg


svinga fram bakänden på jutten mot ansiktet, hö fot fram

 

Ta tag om armen uppifrån med vä hand
Lyft hö hand
slå, låt kulan träffa bakhuvudet.

 

gå fram, sänk hö hand till koshi
steg på foten, vrid vä hand uppåt

gå bakåt sakta, till jodan, spetsen framåt

 

sänk kamae otoku

framåt jämfota


På japanska 5

 

奥伝 

Okuden

oku=inre den=tradition

 

 

 

先勝 

Sengachi

sen=före, spets kachi=vinst

突出 

Tsukidashi

tsuki=stöt dasu=sticka ut

打付 

Uchitsuke

uchi=slag tsukeru=fästa

小手留  

Kotedome

ko=liten te=hand tome=stoppa

引捨 

Hikisute

hiku=dra suteru=kasta

小手搦 

Kotegarami

karameru=binda, arrestera

十手 

Jutte

jutte=jutte=tio händer

見返 

Mikaeri

miru=se kaeru=vända tillbaka

阿吽 

Aun

”A och O”, allomfattande

打ち分け 

Uchiwake

uchi=slag wakeru=dela

水月 

Suigetsu

sui=vatten getsu=måne suigetsu=solar plexus

左右留

Sayudome

sa=vänster yu=höger tome=stoppa

 

 

 

一角流 十手術

Ikkaku Ryu
Jutte Jutsu

kaku=hörn

右剣

Uken

u=höger ken=svärd

左剣

Saken

sa=vänster

残剣

Zanken

zan=rest, dröja kvar

蹴上剣

Keageken

keru=sparka ageru=höja

一乱剣

Ichiranken

ichi=ett ran=tumult

入身

Irimi

iri=att gå in, mi=kropp, person, sinne

一風

Ippu

fu=vind

目當

Meate

me=ögon, ateru=slå till

右刀

Uto

too=svärd

五輪

Gorin

go=fem rin=ring, cirkel

一声

Issei

sei=koe=röst

霞の剣

Kasuminoken

kasumi=dimma

 


 

Graderingar

De traditionella certifikaten som länge funnits inom Shindo Muso Ryu börjar med Okuirisho, ett erkännande att man har "gått in" i oku, d v s tränar Okuden, Shomokuroku, "lilla katalogen", Gomokuroku, "den senare katalogen", och "mästarlicenserna" Menkyo och Menkyo Kaiden.

Systemet som används av Stockholms Jodokai, överenskommet med Kaminoda-sensei år 2000, ansluter sig till de gamla certifikaten och baserar sig på kataserierna Omote, Chudan, och Kage. För var och en av dessa tre serier är det en indelning i 3 nivåer, Sho - Chu - Jo (låg, mellan och hög).

 

Från lägsta till högsta finns följande nivåer:

Omote waza Sho Kyu 

Omote waza Chu Kyu 

Omote waza Jo Kyu 

Chudan waza Sho Kyu 

Chudan waza Chu Kyu 

Chudan waza Jo Kyu 

Kage waza Sho Kyu 

Kage waza Chu Kyu 

Kage waza Jo Kyu 

 

 

 

 

 

 

Okuirisho

Shomokuroku 

Gomokuroku 

Menkyo 

 

Menkyo Kaiden   

 

 

 


 

Den första graderingen som det blir dags för efter en eller två terminer heter
Omote Waza Sho Kyu. Omote är namnet på den första kata-serien i Shindo Muso Ryu, och namnet står för att man har tagit ett steg in i Omote.

 

Att visa vid gradering till Omote Waza Sho Kyu

Kihon tandoku

Omote 3,4,5 (Tsukizue, Hissage, Sakan, d v s Seitei 1,3,5)

 


Nästa gradering heter Omote Waza Chu Kyu. Chu står för att det är en mellannivå.
Då ska man kunna de flesta teknikerna i omote. Det innebär att då har man gjort omote till sitt material och kan gå djupare i träningen av samma former.

Att visa vid gradering till Omote Waza Chu Kyu

Kihon sootai

Omote 1,2,6,7,8 (Tachiotoshi, Tsubawari, Ukan, Kasumi, Monomi)

 

När man behärskar omote på ett fördjupat sätt är det dags för nästa gradering som heter Omote Waza Jo Kyu. Jo innebär här att det är på högre nivå.
Det finns inga fasta tidsintervall mellan graderna, det kan gå fort eller det kan gå flera år. Det är ett stort material och det kräver en hel del träning.

 

Att visa vid gradering till Omote Waza Jo Kyu

Hela Omote 

(Tachiotoshi, Tsubawari, Tsukizue, Hissage, Sakan, Ukan,
Kasumi, Monomi, Kasanoshita, Ichirei, Neya no uchi, Hosomichi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Att visa vid gradering till Chudan Waza Sho Kyu

Chudan 1-4 (Itto, Oshizume, Midaredome, Ushirozue zen/go)

 

 

Att visa vid gradering till Chudan Waza Chu Kyu

Hela Chudan
(Itto, Oshizume, Midaredome, Ushirozue zen/go, Taisha, Kengome, Kirikake, Shinshin, Raiuchi,  Yokogiridome, Haraidome, Seigan)

 

Att visa vid gradering till Chudan Waza Jo Kyu

Hela Omote
(Tachiotoshi, Tsubawari, Tsukizue, Hissage, Sakan, Ukan, Kasumi, Monomi, Kasanoshita, Ichirei, Neya no uchi, Hosomichi)

Hela Chudan
(Itto, Oshizume, Midaredome, Uxhirozue zen/go, Taisha, Kengome, Kirikake, Shinshin, Raiuchi, Yokogiridome, Haraidome, Seigan)

 

 

Att visa vid gradering till Kage Waza Sho Kyu

Hela Kage

(Tachiotoshi, Tsubawari, Tsukizue, Hissage, Sakan, Ukan, Kasumi, Monomi, Kasanoshita, Ichirei, Neya no uchi, Hosomichi)

 

Att visa vid gradering till Kage Waza Chu Kyu

Hela Chudan
(Itto, Oshizume, Midaredome, Ushirozue zen/go, Taisha, Kengome, Kirikake, Shinshin, Raiuchi, Yokogiridome, Haraidome, Seigan)

Hela Kage
(Tachiotoshi, Tsubawari, Tsukizue,
Hissage, Sakan, Ukan,
Kasumi, Monomi, Kasanoshita, Ichirei, Neya no uchi, Hosomichi)

 

Att visa vid gradering till Kage Waza Jo Kyu

Hela Kage
(Tachiotoshi, Tsubawari, Tsukizue,
Hissage, Sakan, Ukan, Kasumi, Monomi, Kasanoshita, Ichirei, Neya no uchi, Hosomichi)

 

Samidare
(Ichimonji, Jumonji, Kodachi Otoshi, Mijin, Mijin, Gantsubushi)