Uchida Ryu Tanjojutsu

KOTE

KOTE

SUTEMI

KURITSUKE

USHIROZUE

SUIGETSU

SUIGETSU

SHAMEN

SHAMEN

KOBUSHI KUDAKI

SUNE KUDAKI

IRIMI