Uchida Ryu Tanjojutsu

 

KOTE

 

Hasso

Honte

hugg djupt

åt höger
slag mot handen, suigetsu

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

KOTE

 

Hasso

Honte

hugg djupt

åt vänster
slag mot handen, suigetsu

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

SUTEMI

 

Hasso

Gyakute

hugg


vä fot fram, stöt i golvet
hö fot fram, ner, möt underifrån, slag mot suigetsu

bakåt

sänk

ihop, kamae otoku

res upp,

 


 

KURITSUKE

 

Hasso

Honte

hugg

vä fot fram,
kuritsuke

bakåt

in i sidan

bakåt

framåt

ihop, kamae otoku

ihop

 

USHIROZUE

 

Taito

Gå till en plats 3 steg från uchidachi, 45°

rei (rakt fram)

rei (mot uchidachi)

 

gå 3 steg in framför uchidachi, ryggen mot, gyakutefattning

små steg vä hö

stort fram m vä fot, tryck fram tsukan

 

gå bortåt, stanna med vä fot fram

dra och hugg men

vänd

steg mot uchi,  slå mot bröstet

 

gå ihop till jämfota och

ta tag med vä hand underifrån i jon, händerna ihop

 

 

 

gå in med vä fot framför uchidachi och

låt hö hand följa armen, ta tag i handleden och sänk bägge händerna till centrum

bakåt

lös upp, riktning mot uchidachi

 

bakåt ihop, kamae otoku

byt hand

framåt ihop


 

SUIGETSU

 

Hasso

Honte

hugg  djupt

åt hö sida lågt, hö fot fram, stöt i suigetsu

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

SUIGETSU

 

Hasso

Honte

hugg  djupt

åt vä sida lågt, hö fot fram, stöt i suigetsu

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

SHAMEN

 

Hasso

Honte

hugg  djupt

åt hö sida , hö fot fram,
slå mot tinningen från höger

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

SHAMEN

 

Hasso

Honte

hugg  djupt

åt hö sida , hö fot fram, sväng runt 90°
slå ner svärdet, slå mot tinningen fr. vä

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

KOBUSHI KUDAKI

 

Taito

Honte

dra,  hugg snett lite underifrån

parera

 

vänd riktning, slå ner svärdet
fortsätt runt, rakt slag mot huvudet

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

SUNE KUDAKI

 

Hasso

Gyakute

hugg 

slag mot sune (skenbenet)

vänd åt vä, ta sats
hugg mot hals

vänd 90°
parera med rak arm mot armbågen
rakt slag med vä hand in i sidan

bakåt ihop, kamae otoku

framåt ihop

 

IRIMI

 

Hasso

Irimi no kamae

gå eller stå still

stort svep
tsuki


bakåt, jodan
slå svärdet från vänster

utnyttja kraften i undanslagningen till
ett rakt hugg

vänd håll
ut åt vänster, ner på knä, slå mot bröstet

bakåt ihop, kamae otoku

res upp, framåt ihop