Isshin Ryu Kusarigamajutsu

ISSHIKI

SOEMI

HAGAESHI

MUGAN

JUMONJI

FURIKOMI (zen)

FURIKOMI (go)

ISO NO NAMI

TATSU MIMAKI (makiotoshi)

MIDOKOROZUME

UKIFUNE

SODEGARAMI