Isshin Ryu Kusarigamajutsu

 

ISSHIKI

 

Hasso


Inta utgångpositionen
kaman i hö hand greppad i vinkeln
kulan hängande från vä hand

hugg


1 steg bakåt vänster
1 steg bakåt höger
snurra runt svärdet

tsuki

dra vä hand bortåt bakåt,  fram m hö fot ner på knä, spetsen mot suigetsu

kamae o toku

framåt ihop upp

backa
lossa snöret

backa
 

SOEMI

 

Hasso


Inta utgångpositionen
(som isshiki)

hugg


1 steg bakåt vänster
1 steg bakåt höger
snurra runt svärdet

tsuki
dra vä hand åt hö samtidigt vä fot åt hö, 
släpp snöret med vä hand, mot ansiktet mot arm
gå in med hö fot, samtidigt m armen
eggen mot halsen

backa, kamae o toku

framåt ihop upp

backa
lossa snöret

backa

 

HAGAESHI

 

Hasso


Inta utgångpositionen
(som isshiki)

hugg


1 steg bakåt vänster
1 steg bakåt höger
snurra runt svärdet


bakåt jodan

släpp loss lite

hugg

åt höger, vänd 90 °
hugg mot nacken

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa
lossa snöret

backa

 

MUGAN

 

Hasso


Inta utgångpositionen
(som isshiki)

 

slå kulan i golvet

backa

 

hugg

fram jämfota parera med vinkeln

 

gå in med hö fot, tryck ner mot handen

 

gå runt, bakåt med hö fot
slå kulan i ryggen

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 

JUMONJI

 

Hasso

Byt grepp, hö hand längst ut i handtaget

hugg

fram jämfota parera med eggen

 

svep runt, mot ansiktet

 

håll spetsen mot ansiktet
gå runt, bakåt med hö fot
slå kulan i ryggen

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 


 

FURIKOMI (zen)

 

GedanInta utgångspositionen
kaman i vä hand bakåt
snöret med kulan i hö hand
snurra på vä sida

 

släpp kulan mot ansiktet

 

ta kaman i hö hand
gör ett utfall mot handen

släpp ena handen
bakåt till hasso

 

 

fram jämfota 
snöret sträckt mellan händerna

hugg

parera med eggen

håll emot

spetsen mot ansiktet, gå in med vä fot

håll emot
några steg bakåt

tryck sakta ner mot suigetsu
några steg framåt

 

ta tag i hakaman, vrid till

 

hugg mot suigetsu

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 


 

FURIKOMI (go)

 

GedanInta utgångspositionen
kaman i vä hand bakåt
snöret med kulan i hö hand
snurra på omväxlande vä, hö sida

 

släpp kulan mot ansiktet

 

ta kaman i hö hand
gör ett utfall mot handen

släpp ena handen
bakåt till hasso

 

 

fram jämfota 
snöret sträckt mellan händerna

hugg

parera med eggen

håll emot

spetsen mot ansiktet, gå in med vä fot

håll emot
backa större
(ansats till hugg)följ efter, spetsen in i sidan
vä hand under eggen, handtaget upp

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa
 

ISO NO NAMI

 

Hasso

Inta utgångspositionen
greppa kaman i vinkeln,  ”chudan”

 

hugg mot handen

bakåt  ”jodan”

 

slå ner svärdet
gå in mot händerna
gå in jämfota

 

gå runt, bakåt med hö fot
slå kulan i ryggen

vänd upp, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 

TATSU MIMAKI (makiotoshi)

 

Hasso

Inta utgångspositionen
(som isshiki)

 

hugg
 

fram jämfota
parera med snöret

 

åt höger
snurra runt svärdet, hö hand upp

 

tillbaka
åt vänster, vä hand upp

 
följ efter

dra

vänd upp, kamae o toku

lossa, framåt ihop

backa

backa

 

MIDOKOROZUME

 

Hasso

Inta utgångspositionen
(som isshiki)

 

hugg
 

fram jämfota
parera med snöret

hugg do över vä axel

parera med snöret, hö hand upp

hugg rakt

åt hö, fram med hö fot
slå ner med hö hand, eggen mot handled

backa

1 steg in

kamae o toku

framåt ihop

backa

backa

 

UKIFUNE

 

Hasso

Inta utgångspositionen
(som isshiki)

 

hugg


1 steg bakåt vänster
1 steg bakåt höger
snurra runt svärdet

bakåt jodan


fram med hö fot, ner på vä knä
rikta eggen mot, med öppen hand

sänk, kamae o toku

framåt ihop, res upp

backa

backa

 


 

SODEGARAMI

 

Hasso


Inta utgångpositionen
(som isshiki)

hugg

fram jämfota parera med vinkeln

 

gå in med hö fot, tryck ner mot handen

 

gå in jämfota

 

ta snöret runt kroppen
bägge ändarna med vä hand
dra hö hand bakåt och spänn snöret
vrid vä hand

 
följ med

gå tre steg

vänd upp, backa, kamae o toku

framåt ihop

backa

backa