Stockholms Jodokai
KIHON
Honte uchi
Gyakute uchi
Hikiotoshi uchi
Kaeshi zuki
Gyakute zuki
Maki otoshi
Kuritsuke
Kurihanashi
Tai atari
Tsuki hazushi uchi
Doobarai uchi
Tai hazushi uchi

OMOTE
Tachiotoshi
Tsubawari
Tsukizue
Hissage
Sakan
Ukan
Kasumi
Monomi
Kasa no shita
Ichirei
Neya no uchi
Hosomichi

TOKUSHU WAZA
Uchiotoshi
Suigetsu
Shamen


CHUDAN
Ichiriki
Oshizume
Midaredome
Ushirozue zen/go
Taisha
Kengome
Kirikake
Shinshin
Raiuchi
Yokogiridome
Haraidome
Seigan

RANAI
Odachi
KodachiKAGE
Tachiotoshi
Tsubawari
Tsukizue
Hissage
Sakan
Ukan
Kasumi
Monomi
Kasa no shita
Ichirei zen/go
Neya no uchi zen/go
Hosomichi

SAMIDARE
Ichimonji
Jumonji
Kodachi otoshi
Mijin
Mijin
Gantsubushi

GOHON NO MIDARE
Tachiotoshi no midare
Sakan no midare
Kengome no midare
Kasumi no midare
Shamen no midare
OKUDEN
Sengachi
Tsukidashi
Uchitsuke
Kotedome
Hikisute
Kotegarami
Jutte
Mikaeri
Aun
Uchiwake
Suigetsu
Sayudome

GOMUSO NO JO
(GOKUI HIDEN)
Yamiuchi
Yumemakura
Muragumo
Inazuma
DooboZNKR JODO
(SEITEI JODO)
Tsukizue
Suigetsu
Hissage
Shamen
Sakan
Monomi
Kasumi
Tachiotoshi
Raiuchi
Seigan
Midaredome
Ranai