Stockholms Jodokai

De andra skolorna. Tanjojutsu, kenjutsu m fl (Fuzoku budo)


Ange din medlemskod så får du tillgång till några fler beskrivningar.
Uchida Ryu Tanjojutsu, tekniker med kort stav.
Shinto Kasumi Ryu Kenjutsu, svärd mot svärd.
Isshin Ryu Kusarigamajutsu, tekniker med kedjeklotskära.
  
Ikkaku Ryu Juttejutsu, tekniker med svärdsbrytare.
Ittatsu Ryu Hojojutsu, bindningstekniker

Här ser du en sammanställning över vad formerna heter.
Shindo Muso Ryu Jodo - Kompendium

Tillbaka