Chudan waza

 

ICHIRIKI

 

Taito

Tsunenokamae

 

mot ansikte   
mot suigetsu, handen

dra svärdet, bakåt

bakåt hikiotochi

menhugg

möt mot ansiktet
bakvänd kuritsuke, utsträckt

hugg mot benet

ner, böjda knän, suigetsu
kontroll på svärdet

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

framåt chudan

hikiotoshiuchi

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)
 

OSHIZUME

 

Taito

Tsunenokamae

luta lite bakåt


för sakta jon mot ansiktet
in i sidan, jämfota
byt grepp

dra svärdet, bakåt

bakåt hikiotoshi

menhugg

mot ansiktet
bakvänd kuritsuke, utsträckt

 

tryck suigetsu

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi (vä)

menhugg

möt rakt mot ansiktet

 

taiatari med vä fot

3 steg bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

framåt chudan

hikiotoshiuchi

kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

 


 

MIDAREDOME

 

Hasso

Midaredome yooi (som hissage)

möts i chudan

möts i gyakute

 

gyakuteuchi, slå undan svärdet

bakåt

 

bakåt hasso

hikiotochi no kamae

snett hugg

fram jämfota gyakute ”ton”

 

byt grepp
slå ner svärdet

menhugg 

makiotoshi

3 steg bakåt
bakåt hasso

framåt
framåt ihop, jon horisontell

menhugg

möt mot ansiktet rakt
taiatari med vänster fot

3 steg bakåt hö vä hö, hasso

bakåt hikiotoshi no kamae

framåt chudan

hikiotoshi uchi

 kamae otoku

metsuke

 

Osame (migi)

   


 

USHIROZUE (zen)

 

Taito

Gå 7 steg rakt till en plats 3 steg från uchidachi, 45°.

rei

rei

 

gå 3 steg in framför uchidachi
ryggen mot

små steg vä hö
stort steg vä, tryck fram tsukan

gå framåt vä hö vä

dra och hugg


stort steg framåt åt höger
sväng runt jon och kroppen
attackera mot handled

bakåt byt fot
hugg mot hals

placera jon i sidan
gå in nära
sväng runt och slå

vänd upp

metsuke

kamae otoku

Osame (hidari)

 


 

USHIROZUE (go)

 

Taito

Gå 7 steg rakt till en plats 3 steg från uchidachi, 45°.

rei

rei

 

gå 3 steg in framför uchidachi
ryggen mot

små steg vä hö
stort steg vä, tryck fram tsukan

gå framåt vä hö vä

dra och hugg


vänd och sätt jon i sidan

bakåt jodan

honteuchi mot fot

hugg framåt

bakåt hikiotoshi

 

hikiotoshi uchi

bakåt parera

 

glid bakåt in i kamae

 

 

metsuke

kamae otoku

Osame (migi)
 

TAISHA

 

Hasso

Taisha yooi (som monomi)

djupt hugg

åt vänster
slag mot hand

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

menhugg

möt mot ansikte
bakvänd kuritsuke, utsträckt

 

tryck bort suigetsu

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi (vä)

menhugg


möt mot ansikte
bakvänd bakvänd ”kuritsuke”
taiatari med vä fot

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

framåt chudan

hikiotoshi uchi

kamae o toku

metsuke

 

Osame (migi)

 


 

KENGOME (två svärd)

 

In i kamae först med kodachi (vä)
sen med odachi (hö)

Kengome yooi (som hissage)

gå fram

jon mot ansiktet
korsa med hö fot, litet steg m vä

rygga bakåt, höj hö hand
steg bakåt m vä fot, kodachi vid sidan

höj händerna

tsuki med kodachi

bakåt
slå mot kodachi

bakåt (släpp kodachi)
byt fot, hugg mot hals


framåt jämfota gyakute ”ton”byt grepp
slå ner svärdet

bakåt jodan


kaeshi zuki


sänk

metsuke

kamae otoku

Osame (hidari)

 

KIRIKAKE

 

Hasso

Kirikake yooi (som monomi)

djupt hugg

åt vänster
slag mot hand


parera

sänk jon under svärdet, korsa m vä fot
gyakute uchi

bakåt byt fot, sväng runt, hugg mot hals

in i sidan, gå runt, ner på knä, nära
skydda med jon

vänd upp

full längd med jon, metsuke

kamae o toku

Osame (hidari), res upp

 


 

SHINSHIN

 

Wakigamae (bakåt)

Tsune no kamae

framåt bakåt till hasso

långsträckt tsuki, bakåt hikiotoshi

menhugg

möt mot ansiktet 
bakvänd kuritsuke, snäv

dohugg

fram jämfota, in i sidan

bakåt hasso

”streck”

hugg lite snett

åt sidan, slag mot hand

enhandshugg mot hals

ner, kuritsuke med omvänd hand

bakåt

in i sidan

vänd upp

metsuke

kamae o toku

Osame (hidari)

 

RAIUCHI

 

Hasso

Raiuchi yooi  (som kasumi)

möts i chudan

möts i gyakute no kamae

yokomenhugg

åt höger, tsuki mot suigetsu

bakåt

 

hugg mot halsen

gå runt åt vänster
tsuki i sidan

bakåt

metsuke

 kamae otoku

Osame (hidari)
 

YOKOGIRIDOME

 

Yokogiridome yooi

Yokogiridome yooi

hugg snett

fram jämfota, gyakute, ”ton”


bakåt

byt grepp
slå ner svärdet

menhugg

in i sidan

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

menhugg

honteslag utan steg

bakåt hasso

bakåt hikiotoshi

menhugg

kuritsuke

 

gå in
bakåt, slag mot bröstet

vänd upp

metsuke

kamae o toku

Osame (hidari)

 


 


HARAIDOME

 

Taito

Tsune no kamae

luta lite bakåt

för sakta jon mot ansiktet
in i sidan jämfota
byt grepp (som ranai kodachi)

dra svärdet bakåt

bakåt hikiotoshi no kamae

menhugg

möt mot ansiktet
bakvänd kurutsuke, snäv

dohugg

fram jämfota, in i sidan

lös upp

metsuke

kamae o toku

Osame (hidari)

 


 

SEIGAN

 

Taito

Tsune no kamae

 

mot ansikte
mot suigetsu, hand

dra svärdet
bakåt

 

 

gyakute zuki

 hugg mot arm

bakåt jämfota

 

slag mot huvudet, jämfota, händerna ihop

 bakåt

metsuke

 kamae otoku

Osame (migi)